Huurdersvereniging waarschuwt voor verkoop huurwoningen
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Woonzorg wil 1119 woningen verkopen.. Foto: Vsk
Woonzorg wil 1119 woningen verkopen.. Foto: Vsk (Foto: )

Huurdersvereniging waarschuwt voor verkoop huurwoningen

De huurdersvereniging Huurdersbelangen Vereniging Voorschoten trekt aan de bel over de aangekondigde verkoop van 1119 huurwoningen door woningcorporatie Woonzorg. De corporatie wil zich gaan richten op alleen de verhuur van zorgwoningen en de overige woning verkopen. Het gevaar bestaat dat de woningen uit de sociale woningvoorraad zullen verdwijnen als de corporatie de woningen niet aan een andere corporatie verkoopt.

Woordvoerder van de HBVV Peter van Egmond licht toe: 'Bij verkoop van corporatie naar corporatie blijven wel dezelfde rechten en plichten van de huidige huurder bestaan. Dat zou een geruststelling kunnen zijn maar de ervaringen in het verleden zijn anders. Schrikbarende duidelijkheid krijg je bij het lezen van de informatie hierover op de website van de Woonbond: diverse corporaties liberaliseren delen van hun woningbestand als de huidige huurder vertrekt. In Barendrecht bijvoorbeeld staat 36 procent van de 1758 sociale huurwoningen van Vestia op de nominatie om geliberaliseerd te worden zodra de huidige huurder vertrekt, in het Westland geldt dat voor bijna de helft van Vestia's sociale woningvoorraad'.
De verkoop van corporatiewoningen is gebonden aan regels uit het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). Wanneer deze zijn gevolgd, kan verkoop plaatsvinden. De Autoriteit Woningcorporaties controleert of aan de regels is voldaan.
'Maar Voorschoten moet op zijn hoede zijn', waarschuwt de HBVV. 'Woonzorg Nederland houdt zich niet aan de wet: Wettelijk gezien hadden zij al maanden geleden in zee moeten gaan met de Huurders Belangen Vereniging. Door niet te reageren op aangetekende stukken van de HBBV, creëren zij bepaald niet het beeld van een betrouwbare partij. De HBVV drukt de gemeente op het hart om haar verantwoordelijkheid hierin te nemen', stelt de huurdersvereniging HBVV in een ingezonden brief. (zie onderstaande ingezonden brief HBVV)

In de commissie vergadering Burger en Bestuur van 18 juni j.l. reageerde wethouder Cramwinckel op de situatie die is ontstaan tussen Woonzorg en de HBVV. ‘Het is aan huurders zelf door wie zij zich willen laten vertegenwoordigen, ik heb er bij Woonzorg en bij de HBVV op aangedrongen om met elkaar in gesprek te gaan.

Het is onze inzet om ervoor te zorgen dat wij onze sociale woningvoorraad vasthouden. Dat betekent dat wij ervan uitgaan dat de woningen worden verkocht aan een andere corporatie en niet aan een particuliere belegger. Het college laat zich ter bescherming van onze huurders en sociale woningvoorraad in dit proces adviseren door een speciaal hiervoor ingehuurde jurist, want het is een ingewikkeld proces met specifieke wetgeving', aldus de wethouder.

Ingezonden brief HBVV:
.

Huurhuizen verkopen, wat mag wel en wat mag niet?

Deze vraag is nu actueel, nu Woonzorg in een klap 1119 huurwoningen in Voorschoten in de etalage zet.

De Huurders Belangen Vereniging Voorschoten (HBVV)heeft het uitgezocht. Voor verkoop aan een andere corporatie, tegen WOZ waarde of minst getaxeerde leegwaarde is geen speciale goedkeuring nodig.

Men zal toestemming vragen bij de autoriteit Woningcorporaties en die verkrijgen. 

De overheid schrijft;

Vindt de verkoop plaats tussen twee corporaties , dan is het een zaak van de lokale partijen: Gemeente, huurdersorganisatie en woningcorporatie.

Woordvoerder van de HBVV van Egmond licht toe:

Bij een verkoop van corporatie naar corporatie blijven dezelfde rechten en plichten van de huidige huurder bestaan. Dat zou een geruststelling kunnen zijn, maar in het verleden zijn corporaties geflest of hebben de boel geflest. 

Schrikbarende duidelijkheid geeft de website van de Woonbond:

  • Diverse corporaties liberaliseren delen van hun woningbestand als de huidige huurder vertrekt. In Barendrecht bijvoorbeeld staat 36 procent van de 1758 sociale huurwoningen van Vestia op de nominatie om geliberaliseerd te worden zodra de huidige huurder vertrekt.

En in Westland geldt dat voor bijna de helft van Vestia's sociale woningvoorraad. 

  • In Groningen een schandaal over een hofje waarvan na verkoop de helft van de huurhuisjes alsnog worden verkocht “de koper had zich niet aan de afspraken met de gemeente gehouden.
  • De Britse beleggingsfirma Round Hill zet 10.000 huurwoningen in de verkoop. Drie jaar daarvoor nog zegde de firma toe in de woningen te willen investeren voor de lange termijn.
  • Woningcorporaties Mitros en Portaal hebben op het Utrechtse Kanaleneiland 252 appartementen ‘weggegeven’ aan het overheidsfonds van Qatar en de Zwitserse Wall Street-bank. Ook hier werd een smerig spelletje gespeeld!

Uit de voorbeelden hierboven genoemd, is wel duidelijk geworden dat als het om veel geld gaat, de aasgieren aanvliegen. Maar mooie verhalen en leuke opgesierde contracten dekten vaak de lading niet.

De verkoop van corporatiewoningen is gebonden aan regels zoals verwoord in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). Wanneer deze zijn gevolgd, kan verkoop plaatsvinden. 

De Autoriteit Woningcorporaties controleert of aan de regels is voldaan. 

Een ding is wel duidelijk :Voorschoten moet op zijn hoede zijn!

Want ook Woonzorg Nederland houd zich niet aan de wet:

Wettelijk gezien hadden zij al maanden geleden in zee moeten gaan met HBVV.

Door niet te reageren op aangetekende stukken van de HBVV creëren zij bepaald niet het beeld van een betrouwbare partij.

Hiermee geven zij aan geen pottenkijkers te wensen.

De HBVV drukt de gemeente op het hart om haar verantwoordelijkheid hierin te nemen. 

Wij, de HBVV nemen wel onze verantwoordelijkheid en eisen inspraak en inzage, samen met een afgevaardigde van het recent opgerichte taskforce, om bovenstaande schandalen te voorkomen en dat straks 1119 huishoudens in de kou staan.

Tot nu toe houdt de wethouder de boot af van de enige huurdersorganisatie (HBVV) die Voorschoten kent. 

De HBVV heeft zijn zorg geuit in een schrijven aan de wethouder en alle fractievoorzitters hierin meegenomen in een CC. 

Alleen de SP en Ons Voorschoten reageerden naar de HBVV.

Een magere score! Men realiseert zich blijkbaar niet dat zij medeverantwoordelijk zijn! Hier staat de toekomst, niet van 1119 huizen, maar van 1119 gezinnen op het spel!

Het college sprak zo vaak over burgerparticipatie, ofwel, de burger moet meer inspraak krijgen bij de gemeentelijke besluitvorming.

Welnu, wij staan aan de deur te bonken.

Wie doet er open?

OPROEP, aan de huurders van Voorschoten, het is duidelijk, om gehoord te worden moet u uw stem laten horen! Sluit u vandaag nog aan bij de HBVV ( € 2,50 p/jr.). Ga naar hbvv.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten