<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto:

De Boschbloem gaat digitaal voor de Algemene Ledenvergadering

De corona-crisis heeft een enorme impact op de activiteiten van Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest (De Boschbloem), vooral omdat de leden elkaar momenteel niet kunnen ontmoeten vanwege de Covid-19 pandemie. Gelukkig heeft de Gemeente Voorschoten wel een subsidie gegeven waarmee de financiële nood enigszins gelenigd is. De Boschbloem is de Gemeente daarvoor zeer erkentelijk. Dat is een mooi gebaar, maar het knaagt natuurlijk dat de leden niet bij elkaar kunnen komen om te genieten van cultuur, sport en spel in een lokale, laagdrempelige omgeving. Zelfs de Algemene Ledenvergadering (ALV), traditioneel een gelegenheid voor de leden om weer eens gezellig bij te praten, kan niet op de gebruikelijke manier gehouden worden vanwege de huidige lockdown. Het is onduidelijkheid of en hoe, en wanneer de leden bijeen kunnen komen, en daarom heeft het bestuur besloten de ALV zo veel mogelijk electronisch te laten plaatsvinden.

Inmiddels is naar alle leden die een e-mail adres hebben, de agenda en bijbehorende stukken met rekening en verantwoording over 2020 gestuurd. En aan de leden die geen e-mail adres hebben, is een uitnodiging met agenda bezorgd. Zo zijn alle leden op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van de vereniging in het jaar 2020. Door middel van een antwoordformulier zijn alle leden uitgenodigd om op de stukken commentaar te geven of vragen te stellen aan het bestuur. Hierop volgt van het bestuur in de week van 21 februari een reactie per e-mail of post, zodat de leden weten hoe er zoal over de diverse onderwerpen wordt gedacht (o.a. financiële situatie, begroting 2021, herbenoemen bestuursleden, bijdrage voor activiteiten en barprijzen). Daarna op maandag 1 maart om 19.30 uur zal dan via een online verbinding (Skype), de eigenlijke ALV, en definitieve besluitvorming plaatsvinden. Mocht een lid onverhoopt de stukken om welke reden dan ook niet hebben ontvangen of zich wil aanmelden voor de online vergadering, dan kan hij/zij telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie (Marjan Vegt 0629211805 ) of het secretariaat (Lydia van Leeuwen 0653825030). De stukken voor de ALV zijn overigens merendeels ook beschikbaar op de website: www.boschbloem.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten