<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: VSK
Regio nieuws

Hoogspanningskabels ondergronds? Na tien jaar nog geen stap vooruit

In een brief aan het College van B&W van Voorschoten vraagt de bewonersvereniging Het Wedde opnieuw aandacht voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels nabij hun wijk. Als reactie op een eerdere brief gaf de gemeente aan gemotiveerd een integrale afweging te hebben gemaakt om nu niet te verkabelen. Echter: er zou nog geen sprake zijn van definitief afstel.

Tien jaar geen vooruitgang
De bewonersvereniging vindt het onbegrijpelijk dat nu al tien jaar geen enkele voortgang wordt geboekt in dit dossier. Wederom wil het college niet de mogelijkheden benutten die de wetgever aan gemeenten biedt om iets te doen aan hoogspanningsmasten en -kabels die te dicht bij woningen zijn gesitueerd. Het gaat hier om een 150 kV verbinding die in 2018 door de Rijksoverheid is aangewezen om ondergronds te brengen. De staat betaalt daarin voor 85% mee.

‘Geen geld’ telt niet
In haar brief vraagt de bewonersvereniging om nadere uitleg over de inhoud en betekenis van de ‘gemotiveerde en integrale afweging’. Als de wet de bevoegdheid en mogelijkheden aan colleges biedt om te verkabelen, moeten er zeer goede redenen zijn om niets te doen. ‘Geen geld’ is daarvoor een onvoldoende argument. De wet biedt kansen voor het verbeteren van het leefklimaat van bewoners van onze gemeente. Door hieraan voorbij te gaan schaadt het college de door de wetgever uitdrukkelijk erkende (gezondheids)belangen. Hoe het wel moet is in de gemeente Oegstgeest te zien.

De bewonersvereniging Het Wedde heeft begrip voor de financiële situatie van de gemeente. Daarom stelt zij voor om stap voor stap tot verkabeling te komen. Eerst stap kan overleg met de netbeheerder zijn over de fasering van een haalbaarheidsonderzoek. Aangedrongen wordt om het besluit tot geen onderzoek te heroverwegen.

Pieter van Dijken, voorzitter


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten