<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: Bert de Bles

Alliantie Burgers Voorschoten overhandigt Jaarrapport aan de Nationale Ombudsman

Op woensdag 7 juli heeft Rob van Engelenburg het jaarrapport 2020-2021 van de Alliantie Burgers Voorschoten (ABV) overhandigd aan de substituut Nationale Ombudsman.

Mevrouw Joyce Sylvester kreeg het rapport uitgereikt op het terrein van de Rijnlandroute. Een mooie locatie met voor de opening nu al geschiedenis. Als concreet voorbeeld, met o.m. een boortunnel onder Voorschoten door, van een geslaagd burgerinitiatief met de provincie. Ook andere concrete ideeën van het burgerinitiatief zijn uiteindelijk opgenomen in het definitieve weg ontwerp zoals verdiepte ligging en compacte aansluitingen op de A4.

Na het fotomoment vond een rondleiding en gesprek plaats over belang en ervaringen van burgerparticipatie op lokaal en nationaal niveau. In haar hoedanigheid als plv. Nationaal Ombudsman/ vrouw maar ook als voormalig Eerste Kamerlid en burgemeester toonde mevrouw Sylvester veel betrokkenheid en ervaring met burgerparticipatie. Meerwaarde van de samenwerking van burgers met overheden, knelpunten en leermomenten passeerden, in een geanimeerd gesprek, de revue. Ook werden er vervolgafspraken gemaakt.

Verder is uitgebreid stilgestaan bij de opzet, werkwijze en activiteiten van de Alliantie Burgers Voorschoten. Met name de volstrekt onafhankelijke insteek, de constructieve benadering, het volledig ontbreken van eigen belang bij de gekozen topics, het feit dat dit burgerinitiatief zich niet beperkt tot een centraal thema en zich ook richt op het verhogen van de kwaliteit van beleid en bestuur, sprak aan. Verder werd stilgestaan bij de rol van de ABV bij de oprichting van de Huurders Belangen Vereniging Voorschoten en de digitale Burgerpeiling: de Stem van Voorschoten.

In dit tweede jaarrapport van de ABV zijn de werkzaamheden beschreven van de periode mei 2020 tot en met juni 2021. Voor het volledige Jaarrapport wordt verwezen naar de website van de ABV: https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten