<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: Ellen

De Stem van Voorschoten: verkeerssituatie rond scholen beroerd, maar oplosbaar

De verkeersveiligheid rond de basisscholen in ons dorp laat ernstig te wensen over. Dat zeggen de deelnemers aan de meest recente “Stem van Voorschoten”, de maandelijkse enquête van de Alliantie Burgers Voorschoten. Maar er is ook goed nieuws: de grootste knelpunten zijn prima op te lossen. 

De enquête was deze maand opgesteld in samenwerking met een bezorgde moeder van schoolgaande kinderen. Dat ze een gevoelige snaar heeft geraakt bleek wel uit de antwoorden. Nog geen 20% van de deelnemers vindt de verkeersveiligheid rond de scholen prima in orde, meer dan 40% zegt dat het echt beter moet of houdt zelfs zijn hart vast. Ook de route er naartoe is niet zonder gevaar, maar laat een iets minder ongunstig beeld zien.

Vooral vanuit basisscholen De Vos en De Regenboog was de animo groot, maar ook rond Het Kompas, de Gevers Deynoot en De Vink blijkt de situatie zorgelijk. Wat alle scholen gemeen hebben is dat ouders die hun kinderen met de auto brengen en halen een deel van het probleem vormen, maar verder blijken de oorzaken van uiteenlopende aard.

Bij Het Kompas zijn de ouders met auto’s zelfs het enige echte probleem. Dit zou opgelost kunnen worden, aldus de deelnemers, met eenrichtingsverkeer rond de school en voldoende veilige oversteekplekken. Ook De Vink heeft met name last van de brengers en halers, maar de oplossing daar wordt gezocht in een combinatie van eenrichtingsverkeer en meer kortparkeergelegenheid. De bereikbaarheid van De Regenboog wordt ernstig belemmerd voor wie aan de overkant van de Rouboslaan/Generaal Spoorlaan/Karel Doormanlaan woont. Een woonerf rond de school, meer veilige oversteekplekken en het weren van bussen en vrachtverkeer zouden voor veel verbetering kunnen zorgen.

Ook bij De Vos en de Gevers Deynoot is sprake van een drukke doorgaande weg, maar daar is de buurt rond de school zelf ook druk – mede dus door brengend en halend autoverkeer. Maak er een 30km-zone van en zorg voor voldoende veilige oversteekplekken, dat zou volgens de deelnemers voor allebei deze scholen een stuk schelen.

De Fortgens was de enige school waar de meerderheid van mening was dat de verkeerssituatie prima is. De Emmaus en de Nutsschool maakten te weinig tongen los om er een uitspraak over te doen. Wat verder nog opviel was dat een aanzienlijke groep deelnemers zelf geen kinderen op de basisschool heeft, meestal wel gehad (25%) maar ook lang niet altijd (18%). Deze mensen voelden zich betrokken genoeg om toch de enquête in te vullen.

Hoewel een groot deel van de verkeersonveiligheid wordt toegeschreven aan ouders die hun kind met de auto halen en brengen, vindt liefst 80% van de deelnemers dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente is om de situatie te verbeteren. Bij het aanpassen van de verkeerssituatie met regels is dat logisch, dat mag alleen de gemeente zelf doen. Toch zou je ook als ouders zelf misschien bewuster met autogebruik kunnen omspringen. Nog geen 20% geeft aan dat nu al te doen. Het inzetten van oversteekhulp of het opvragen van tips bij Veilig Verkeer Nederland of de Fietsersbond staan zelfs nog een stuk lager in de pikorde. Ruim 70% geeft aan dat er op het moment eigenlijk helemaal niks aan de situatie wordt gedaan.

Tot slot vroegen we ook naar de situatie in de eigen buurt. Dan blijkt dat meer dan 30% van de deelnemers hun kind of kleinkind nooit zelfstandig aan het verkeer laten deelnemen. Zo’n 40% laat ze alleen in de eigen straat of buurt zelfstandig hun gang gaan, minder dan 30% laat ze met een gerust hart door het hele dorp gaan. Dit bevestigt het beeld dat we al eerder hadden gekregen toen de Stem van Voorschoten was gewijd aan de verkeerssituatie in de wijken: voor kinderen wordt die als gevaarlijk ervaren. Een kleine 20% laat de kinderen dan ook alleen in de eigen tuin buiten spelen. De kleine speeltuintjes “om de hoek” die op veel plaatsen te vinden zijn, voorzien in een grote behoefte: ruim 45% laat zijn (klein)kind daar zelfstandig naartoe gaan. En nog eens 35% vindt de grote (wijk)speeltuinen daar veilig genoeg voor te bereiken. Op de vraag welke van de twee types speeltuinen in geval van (geld)nood zou moeten worden opgeheven zijn de deelnemers dan ook duidelijk: niks ervan, geen van tweeën.

Vanaf 26 november staat er weer een nieuwe enquête klaar, deze keer over het Cultureel Centrum. Heeft u ook een geschikt onderwerp voor de Stem van Voorschoten? Laat het ons weten via ons e-mailadres: info@alliantie-burgers-voorschoten.nl

Wilco Vertegaal
Alliantie Burgers Voorschoten


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten