Logo voorschotensekrant.nl
<p>CDA-raadslid Mark van Oostrum</p>

CDA-raadslid Mark van Oostrum

(Foto: )
Persberichten Politiek

CDA wil geen half werk MFA

(Persbericht CDA) “Het is belangrijk dat er nu snel alsnog goede, integrale plannen komen. Wij willen in Voorschoten graag een bruisend centrum, met meer betaalbare (starters) woningen. En daarbij een mooi gemeentelijk gebouw waarin genoeg plek is voor onze culturele verenigingen, een bibliotheek en een gemeentelijk loket. Bij dit alles hoort een zakelijke afweging een goede balans van belangen”. Dat zei Mark van Oostrum dezer dagen namens de CDA-fractie in een ingelaste vergadering van de raadscommissie burger en bestuur’ (B&B) over de realisatie van een multi functionele accommodatie (MFA).

In de visie van het CDA kan alleen een goed, integraal onderzoek leiden tot een voldragen besluit over zo’n nieuwe accomodatie en de wijze waarop dit kan worden bekostigd. Dit kun je maar eens in de 40 jaar goed doen!

Van Oostrum wees er daarbij op dat in november 2021 een meerderheid van de gemeenteraad een amendement van de fracties van PvdA, CDA, VDD, ONS en Voorschoten Sterk in die geest steunde. Hij herinnerde de commissie vervolgens aan twee belangrijke besluiten van de gemeenteraad uit mei 2021.Het eerste besluit betrof de uitvoering van onderhoud aan gemeentelijke panden.

Het tweede betrof de bandbreedte van een onderzoek naar een MFA. De raad besloot in mei 2021 daarbij de ontwikkeling van locaties in het centrum te betrekken, zoals het MOC-terrein bij de Koninklijke Marinelaan, de Kruispuntkerk-locatie, het Churchill-plein en, op de langere termijn, het Burgemeester Van der Haar-plein. De nu noodzakelijke vervanging van (functie)delen van het gemeentehuis, de bibliotheek én de verplaatsing van onze gemeentewerf zou hierbij eveneens worden betrokken.

“Het college heeft dit besluit helaas nooit uitgevoerd”, betoogde Van Oostrum. Daardoor ontbreekt nog steeds een samenhangend beeld van ontwikkel-mogelijkheden en woningbouw in ons centrum evenals een beeld van kosten en opbrengsten.” Snel nadat dat overzicht duidelijk is, kan een besluit worden genomen over de beste locatie van een MFA. De CDA-fractie wil verder graag weten hoeveel geld de komende tien jaar nodig is voor andere gemeentelijke vervangingsinvesteringen. Dat is belangrijk om te kunnen bepalen of we met slimme combinaties meer kunnen bouwen voor hetzelfde geld, of liever nog, tegen lagere kosten. We kunnen ons geld tenslotte maar eenmaal uitgeven”, aldus tenslotte Mark van Oostrum.

Meer berichten