<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto:

Oud minister Piet Bukman: Ga in elk geval stemmen!

Persbericht CDA

“Maak in elk geval gebruik van uw democratisch recht en ga stemmen”.

Dat is de oproep aan alle Voorschotenaren van oud minister van Landbouw &Visserij en voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, Piet Bukman.

De actuele ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne raken hem zéér.

“We zijn ons er in één klap weer van bewust dat democratie en rechtsstaat geen vanzelfsprekende artikelen zijn,maar dat we die moeten koesteren. Mijn partij, het CDA, kent een brede en sterke traditie van internationale samenwerking en solidariteit in bondgenootschappelijk verband.”Nooit meer oorlog” was in de vorige eeuw, na de Tweede Wereldoorlog, één van de belangrijkste drijfveren voor de Europese samenwerking en oprichting van wat nu de Europese Unie is.

Het is hartverwarmend te zien hoezeer wij in Europa en in ons land dit nu weer beseffen,en meeleven met de bevolking van Oekraïne. En hoe velen klaar staan,ook hier in Voorschoten voor het opvangen van vluchtelingen. Dat past in mijn visie helemaal bij het bevorderen van respect voor mensenrechten, ook dicht bij huis”, aldus Bukman.

“Hij juicht het verder toe dat Nederland in navolging van buurland Duitsland meer gaan investeren in de eigen defensie. Dat is brood- en broodnodig. We hebben onze landsverdediging en onze bijdrage aan de NAVO veel te lang verwaarloosd. Het is goed dat daar nu op korte termijn noodzakelijke verandering in komt.

Tegelijkertijd moeten we ervoor waken onze defensie als doel op zich te zien. Het is een onmisbaar instrument dat bijdraagt aan de instandhouding van democratie, vrijheid en rechtsstaat. Bovendien aan het opbouwen van een weerbare samenleving, vrij van corruptie en dwang”, dat hoort er ook bij vindt Bukman.

Je hoort vandaag wel spreken over een maatschappelijke “diensttijd”, zet Bukman uiteen. In die opvatting leveren jongeren via allerlei sociale activiteiten een bijdrage aan de ontwikkeling van onze samenleving. Ik zie bij hen vandaag hartverwarmende maatschappelijke betrokkenheid. Belangrijk knelpunt voor het versneld opschalen van onze defensie en de noodzakelijke energietransitie lijkt momenteel een gebrek aan voldoende “handjes”, aan personeel. “Waarom dan bijv. niet denken aan een nieuwe, gemoderniseerde vorm van maatschappelijke diensttijd?”, zo vraagt de oud- minister zich soms af.

Niet te verwaarlozen aspect bij het huidige conflict met Rusland is dat er nu een extra reden is de zo noodzakelijke energietransitie te doen slagen. Ook Bukman vindt dat het zaak is de afhankelijkheid van Russisch gas nu snel en zo verantwoord mogelijk af te bouwen. Dat strookt niet met zijn opvatting van duurzaamheid, zegt hij.

“Maar laten we het niet alleen hebben over “grote gebeurtenissen en ontwikkelingen ver weg. De gemeenteraadsverkiezingen van volgende week staan voor de deur. Ik vertrouw erop dat zo veel mogelijk Voorschotenaren naar de stembus gaan en hun verantwoordelijkheid nemen. 

 Aan die verkiezingen doen respectabele partijen en kandidaten mee. Er zijn voldoende smaken voor een verantwoorde keuze”. Democratie begint dicht bij huis en met korte lijnen naar het gemeentelijk bestuur. Daarom ben ik bovendien sterk voorstander,als het enigszins kan, vvan een zelfstandig Voorschoten”, zegt de montere oud minister Bukman tenslotte, voordat hij ons weer de deur uitlaat.

Over Piet Bukman

Piet Bukman, tuinderszoon,woont al tientallen jaren in Voorschoten.Kent een uitgebreide maatschappelijke en politieke loopbaan. Hij werd in 1980 de eerste CDA-voorzitter na een fusie van de toenmalige partijen,KVP, ARP en CHU. Na enkele jaren lidmaatschap Eerste Kamer werd hij in 1986 minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Na een korte periode staatssecretaris voor Economische Zaken vanaf 1989, was hij van 1990-94 minister van Landbouw. In 1996 werd hij gekozen tot Tweede Kamervoorzitter,nadat hij vanaf 1994 Kamerlid was geworden. In de Europese politiek vervulde hij eveneens belangrijke functies.

Wim Snoeker, voorzitter van de CDA-afdeling Voorschoten en Cees Bremmer,nestor van de gemeenteraad, spraken hem onlangs thuis over de huidige actuele situatie en komende raadsverkiezingen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten