Logo voorschotensekrant.nl
<p>Marjolijn Eshuis. Foto: PR</p>

Marjolijn Eshuis. Foto: PR

(Foto: )

Alle zeilen bijzetten, alle hens aan dek

De gemeente zet alle zeilen bij om per 1 mei een deel van het gemeentehuis geschikt te maken voor een tijdelijk verblijf van 60 vluchtelingen uit de Oekraïne. Particulieren en organisaties stropen de mouwen op om oorlogsslachtoffers bij te staan. Hartverwarmend, geweldig! Tussen de vreselijke beelden van de oorlog was daar begin april het alarmerende bericht van het klimaatpanel: ‘extra actie nodig om de opwarming van de aarde te stoppen’.

door: Marjolijn Eshuis

Het is nog niet te laat, zeggen de wetenschappers van klimaatpanel IPCC, de wereld kan de snelle opwarming van de aarde nog tot stilstand brengen. De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen blijft stijgen. Komen er geen extra maatregelen, dan is het aan het einde van deze eeuw 3,2 graden warmer dan in 1900. Het klimaatpanel stelde eerder onomstotelijk vast dat de aarde in deze periode door menselijk handelen 1,5 graad is opgewarmd. En dat miljarden mensen daar nu al hinder van ondervinden, dat ecosystemen verdwijnen, soorten uitsterven en delen van de aarde onbewoonbaar raken. Dit laatste rapport roept op tot onmiddellijke actie.

De klimaatambities van Parijs, waar Nederland zich aan gecommitteerd heeft, vragen om een ingrijpende verandering van het energiesysteem. De uitstoot van broeikasgassen dient in de periode tot 2050 verregaand te worden gereduceerd. Dat is geen eenvoudige opgave. Het betekent dat Nederland in een sneltreinvaart moet verduurzamen, waarbij alle partijen nodig zijn.

Uit de Nieuwe Economie Index, een meetinstrument ontwikkeld door kennisplatform MVO Nederland, blijkt dat het Nederlands bedrijfsleven nauwelijks beseft welke rol deze sector in de nieuwe economie speelt. De omschakeling naar groene energie, de beperking van de CO2-uitstoot, het circulair produceren waarbij afval eigenlijk niet meer bestaat: op al deze terreinen gaat het te traag.

De afgelopen raadsperiode stelde Holland Rijnland, waar Voorschoten deel van uitmaakt, de Regionale Energiestrategie vast. De komende periode komt het aan op de uitvoering daarvan. De urgentie van de problematiek vraagt om voortvarend handelen door alle overheden, waaronder de lokale overheid en dus ook de Voorschotense raad.

De afgelopen periode trapten met name VVD, en soms ook Voorschoten Lokaal en CDA bij gesprekken over duurzaamheid herhaaldelijk op de rem. Zo aarzelde een raadsmeerderheid het advies van de Rekenkamer tot handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht voor grotere bedrijven en instellingen direct op te volgen; was er nog veel discussie over een maatregel om bij nieuw- en verbouw te voorzien in een minimale waterbergingscapaciteit om hemelwater vast te houden; en steunden deze partijen de oproep van PvdA en GroenLinks niet om de lat hoger te leggen bij het terugbrengen van het aantal kg restafval per inwoner per jaar. Dat is met 230 kg hoog en nog ver verwijderd van het landelijke streven van 30 kg in 2025.

Meestal gaan de argumenten in deze discussies over kosten, of over dat men niets wil opleggen. Maar wat je er in de energietransitie tegenover moet zetten zijn de kosten van te weinig doen, die vele malen hoger zullen uitpakken. Daar hoort ook het naleven van wet- en regelgeving bij.

Het verkiezingsprogramma van het CDA 2022-2026 als derde grootste partij stemt in dit kader heel hoopvol: ‘We zien de wereld niet als ons eigendom, waarmee we kunnen doen wat we willen, maar willen er goed voor zorgen. Dat betekent dat we niet altijd gaan voor de kortetermijnoplossing, maar vooral nadenken wat beslissingen betekenen voor onze samenleving over vijf, tien of 40 jaar. We willen de wereld met een gerust hart kunnen nalaten aan de volgende generatie’.

De tijd van treuzelen is nu echt voorbij: alle hens aan dek!

Reacties welkom:
m.eshuis55@xs4all.nl
Twitter: @EshuisMarjolij

Meer berichten