Afbeelding
Foto: Burgerinitiatief Vlietland

‘Petitie geslaagd, dit is waar Vlietland om vraagt’

Algemeen Regio nieuws

(Persbericht) De petitie tegen het Ontwerpbestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ is inmiddels 16.500 keer getekend. De regio is massaal van mening dat Vlietland groen en open moet blijven voor iedereen. Wie zijn stem nog wil laten horen op Petities.nl kan dit doen tot 1 september. 

De gedeputeerde van Zuid-Holland mw. Koning en de wethouder van Leidschendam-Voorburg mw. Bremer hebben graag de uitnodiging aanvaard om op vrijdag 16 september om 11.30 uur de petitie in ontvangst te nemen. En waar anders kan dit plaatsvinden dan op Vlietland Noord? Ook politieke partijen en belanghebbenden kunnen dan van zich laten horen. 

Het burgerinitiatief Vlietland voelt zich door de vele handtekeningen enorm gesteund. Met het nieuwe plan voor een omheind park voor vakantievilla’s wordt volledig voorbij gegaan aan de regionale behoefte aan ‘vrije ruimte’. Het burgerinitiatief wil dat dit plan resoluut van tafel gaat. Als er voor omwonenden en dagjesmensen slechts restanten van het strand en enkele paden langs de buitenrand overblijven zal dit onvermijdelijk betekenen dat het daar nog drukker wordt dan in de afgelopen zomerweken is gebleken.

Een heroverweging van nut en noodzaak was op zijn plaats geweest bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. In het voorliggende concept wordt immers niet stilgestaan bij de flink veranderde wereld in de afgelopen maar liefst zeventien jaar. Het is een gemis dat de impact en gevolgen van de in de tussenliggende jaren ontstane ofwel verergerde klimaat-,woon- en stikstofcrises niet zijn meegenomen bij de overwegingen. Daarnaast zijn recente ruimtelijke ontwikkelingen in de nabije omgeving - denk aan de naastgelegen woonwijk Krimwijk II, de tunnelmond van de Rijnlandroute en de eerdere wegverbreding van de A4 - bij de planvorming genegeerd. 

Daarnaast leeft er onvrede over de al eerder vergunde grondwallen langs de noordoostelijke rand van het plangebied, voorwaarde om vanuit de vakantievilla’s geen last te hebben van de fly-overs en de tunnelmond van de Corbulotunnel. De 2 geluidswallen - tot een hoogte van 12 meter- worden uitgevoerd met 300.00 m³ industrieel vervuilde grond, er zijn projectontwikkelaars die hierin een verdienmodel zien. Ter plekke moeten alle bomen wijken. Als deze worden herplant duurt het tientallen jaren voordat ze opnieuw de omvang hebben van het huidige bosgebied. De Rietpolderweg wordt omgelegd en komt vlak achter de Vlietweg te liggen, dit was in het oorspronkelijke bestemmingsplan niet voorzien. Het illustreert eens te meer hoe weinig openbaar grondgebied er resteert.

De verbreding van de A4 is uitgesteld tot na 2025. Als dit betekent dat ook de grondwallen er voorlopig niet komen dan is dat volgens het burgerinitiatief Vlietland een zeer welkome wijziging van de plannen. Het burgerinitiatief blijft zich ondertussen inzetten voor volledig afstel van het villapark. Zij bepleit bij de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leidschendam-Voorburg en de beoogde bouwer VolkerWessels het publieke belang voorop te stellen. Als het behoud van Vlietland Noord als openbaar grondgebied voor huidige en toekomstige generaties eenmaal is veiliggesteld, dan kunnen de belangen van natuur, bewoners en dagrecreanten in nieuwe plannen worden samengebracht.

Nieuws overzicht

Afbeelding
VKK-jubileumconcert De Vliegende Hollander 14 uur geleden
Oude Stationslaantje.
Geen flexwoningen maar permanente bouw Oude Stationslaantje 23 uur geleden
Afbeelding
Bloed, zweet en tranen bij oefening Corbulotunnel 24 mei, 08:45
Afbeelding
Grote oefening in Corbulotunnel 23 mei, 12:46
Afbeelding
Asfaltwerkzaamheden op diverse plekken in het dorp 23 mei, 12:37