In september vorig jaar nam wethouder Bremer van Leidschendam-Voorburg ruim 17.000 handtekeningen in ontvangst tegen bebouwing van Vlietland. Wethouder René Zoetemelk was daarbij.
In september vorig jaar nam wethouder Bremer van Leidschendam-Voorburg ruim 17.000 handtekeningen in ontvangst tegen bebouwing van Vlietland. Wethouder René Zoetemelk was daarbij. Foto: VSK

Provincie niet blij met reactie Leidschendam-Voorburg over Vlietland

Algemeen Regio nieuws

‘Afstemming had onduidelijkheden voorkomen kunnen worden.’ De boodschap van de provincie Zuid-Holland is duidelijk. De gemeente Leidschendam-Voorburg wordt door de provincie helemaal niet gedwongen de plannen voor 222 woningen in recreatiegebied Vlietland uit te voeren. Sterker: de provincie heeft zelf een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan gegeven en wil antwoord. Dat schrijft Commissaris van de Koning Jaap Smit in een brief aan de gemeenteraad.

Aanleiding was een brief van B&W Leidschendam-Voorburg aan de eigen raad over het verzoek van het Voorschotense Burgerinitiatief Vlietland om een nieuw plan voor het gebied te ontwikkelen in overleg met de bewoners. B&W reageerde met de waarschuwing dat verder uitstel van het bestemmingsplan kan leiden tot provinciale dwang en zelfs kan komen tot een provinciaal inpassingsplan. ‘Wij weten niet waarop u dat baseert’, stelt Smit.

De commissaris stelt dat de provincie in theorie een inpassingsplan kan maken als er provinciale belangen in het geding zijn. ‘Maar op dit moment zien wij geen aanleiding die een dergelijke stap rechtvaardigt, ‘want het beleidsmatig niet uitsluiten van de ontwikkeling van een verblijfsrecreatiepark op deze locatie is iets anders dan het actief voorstaan van een dergelijke ontwikkeling.’ 

Verder wijst Smit erop dat de provincie in de erfpachtovereenkomst met Recreatiecentrum Vlietland in 2006 toestemming heeft gegeven voor de ontwikkeling van recreatiewoningen maar ‘dat staat los van eventuele vergunningverlening. In de overeenkomst zijn geen afspraken gemaakt als de recreatiewoningen er niet komen. Als de gemeente vergunning verleent is de provincie in principe bereid daarmee in te stemmen.’
Smit vindt dat de brief aan de gemeenteraad de indruk wekt dat de Provincie zich inspant om de ontwikkeling mogelijk te maken. ‘Ons College hecht er aan u erop te wijzen dat hier geen sprake van is.’

De fracties van de PvdA, SP, CU, CDA en GroenLinks Leidschendam-Voorburg hebben om een extra raadsvergadering naar aanleiding van de brief verzocht. “Het feit dat de Provincie ons een brief moet sturen, terwijl het college ons andere feiten voorhoudt, is verwarrend. We kunnen niet anders dan om opheldering vragen. We willen duidelijkheid als raad. Een spoeddebat hierover is nodig en een second opinion op het advies van de huisadvocaat ook en wel zo snel als mogelijk.”

Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten 19 feb, 22:25
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein 19 feb, 22:22
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1