Afbeelding

12 maart: demonstratie voor groen en open Vlietland

Algemeen Regio nieuws

(Persbericht Burgerinitiatief Vlietland) “Vlietland moet groen en open blijven!” Dat is de oproep die diverse gemeentelijke en provinciale fracties en met hen allerlei lokale burgerbewegingen in de afgelopen maanden hebben gedaan aan het college van Leidschendam-Voorburg. Een aantal van die partijen organiseren nu een gezamenlijke demonstratie op zondagmiddag 12 maart in Vlietland-Noord.

“De plannen voor een park met recreatievilla’s in Vlietland-Noord hebben terecht veel stof doen opwaaien”, zegt Natalie van Weers, fractievoorzitter van GroenLinks in Leidschendam-Voorburg, die met haar fractie het initiatief nam voor de demonstratie. “In onze eigen gemeente, maar ook in Voorschoten, Zoeterwoude en in Leiden. Het bestemmingsplan gaat volgens ons ten koste van natuur en water en van de recreatiemogelijkheden van de inwoners van onze regio, die er graag en veel komen. Vlietland moet groen blijven, voor mens én dier. Het gebied is van ons allemaal!”

Politiek
Doel van de demonstratie is niet alleen om een stem te geven aan het verzet tegen de plannen om ruim 200 recreatiewoningen te bouwen in Vlietland-Noord. Het is, juist in verkiezingstijd, een manier om te laten zien dat het verzet tegen de plannen allerlei groepen bij elkaar brengt. Want Vlietland is van iedereen. En dus nemen lokale en provinciale volksvertegenwoordigers van GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, Progressief Zoeterwoude en Water Natuurlijk deel aan de demonstratie. Zij roepen hun achterban op zich bij hen te voegen. Ook Vrienden van Vlietland en Burgerinitiatief Vlietland steunen de demonstratie en nemen deel aan het protest.

Informatie
Op zondagmiddag 12 maart verzamelen deelnemers aan de demonstratie zich rond 14.15u op het veld voor de Vlietlandbrug (kruising Nicolaas Maeskade met Frans Halsplantsoen) in Voorschoten. Om 14.30u beginnen de deelnemers aan hun protestwandeling. Nadat de Vlietlandbrug is overgestoken, lopen zij door het gebied dat dreigt te worden bebouwd met recreatiewoningen. De demonstratie eindigt op het veld bij de verhoging langs het Karperpad in Vlietland-Noord, waar vertegenwoordigers van een aantal politieke partijen en belangenverenigingen een korte toespraak zullen houden.De organisatie roept iedereen die Vlietland groen en open wil houden op om zich bij de demonstratie aan te sluiten!

Nieuws overzicht

Afbeelding
Centrumondernemers onaangenaam verrast door huisvesting ambtenaren in centrum gisteren 13
André Ewijk heeft zijn Moments weer geopend. Genieten van heerlijk ijs!!
Moments is weer open! 2 mrt, 11:50 1
Afbeelding
Koudwatervrees 2 mrt, 10:00
Afbeelding
"BLIJSPEL" VERGETELHEID toneelgroep Voorschoten 1 mrt, 16:07
Op dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagochtend is de speelotheek in de bieb aan de Wijngaardenlaan open. Foto: Speelotheek
Statiegeldactie bij AH voor Speel-O-Theek Voorschoten 1 mrt, 12:00