<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Politiek

GroenLinks'Over de massale bomenkap blijft staan: afspraak is afspraak'

  Politiek

334 bomen dreigden te worden gekapt op  Vlietland omdat Staatsbosbeheer bang was voor een verdere verspreiding van de essentakziekte. Deze kap zou komen bovenop de kap van duizenden bomen voor de aanleg van RijnlandRoute en de verbreding van de A4. Na vele reacties besloot Staatsbosbeheer de kap uit te stellen en eerst goed onderzoek te doen naar de nut en noodzaak van deze kap. GroenLinks Voorschoten is erg blij met dit uitstel. De partij had het college van VVD, ONS en CDA ook vragen gesteld over wat dreigde te gebeuren.  De antwoorden hierop riepen echter gemengde gevoelens op.  

Het is goed dat het college de omgevingsdienst geluidsmetingen laat doen en de resultaten daarvan aan de provincie zal laten weten. Maar wat hier belangrijker is, is de toezegging van de provincie dat er geluidwerende voorzieningen zouden komen. Deze toezegging is vastgelegd in de Basisovereenkomst uit 2009 met de BAM. GroenLinks zou graag zien dat de provincie daaraan gehouden wordt. 

Het college stelt ook dat het erop toeziet dat het rapport van Witteveen+Bos wordt uitgevoerd. Maar dat rapport staat juist ter discussie omdat daarin staat dat de afgesproken geluidwerende voorzieningen niet hoeven worden aangelegd en er kan worden volstaan met een aarden wal van 1,5 meter.  Juist daarom heeft GroenLinks herhaaldelijk gevraagd of het college heeft onderzocht welke gevolgen dit rapport heeft voor Voorschoten. Een antwoord op deze vraag is er nog steeds niet. 

Tenslotte is het natuurlijk heel goed dat Staatsbosbeheer alert is op de essentakziekte. Maar enkele andere deskundigen stellen dat de essen gewoon gezond zijn. Wij verwachten daarom dat Staatsbosbeheer met een gedegen onderzoek en argumentatie gaat komen alvorens er eventueel bomen gekapt gaan worden.
GroenLinks zal in de nieuwe raadsperiode terug komen op deze kwestie.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten