<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
PvdA-commissieraadslid Marjolijn Eshuis. Foto: John Brussel
PvdA-commissieraadslid Marjolijn Eshuis. Foto: John Brussel
Politiek

PvdA: Leidseweg-Noord 30-km zone? Een kwestie van integraal afwegen

  Politiek

Tijdens de raadscommissie Wonen, Ruimte & Groen op 21 juni werd het plan voor de herinrichting van de Leidseweg-Noord besproken, onder grote belangstelling van bewoners van zowel de Leidseweg als de Mozartlaan. Het gesprek over de Leidseweg-Noord loopt al jaren en het is belangrijk dat er nu op korte termijn een besluit wordt genomen.

PvdA-commissieraadslid Marjolijn Eshuis: "ik ben nog eens te rade gegaan wat nou precies de aanleiding was van deze discussie. Dat is de slechte staat van de weg, de grondwaterproblematiek en de wateroverlast. En nu er toch aan de verbetering van de waterhuishouding en de staat van de weg gewerkt moet gaan worden, bood dat een kans om ook eens te gaan kijken hoe de inrichting van de weg beter zou kunnen. De bewoners van de Leidseweg zijn vervolgens uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van de weg. Dat hebben veel mensen gedaan. Naast wateroverlast zijn er klachten over te snel rijdend verkeer met gevolgen voor de veiligheid. In het meest noordelijke stuk – tussen de Trompweg en huis Ter Wadding - geven bewoners aan ook gevolgen te ondervinden van het zware verkeer voor wat betreft de staat van de huizen. Reële problemen, waarbij het goed is dat de gemeente die serieus neemt. 

Het betrekken van de inwoners bij het nadenken over de inrichting van het deel Leidseweg Berbice-Tromplaan is op zich een goede gedachte geweest. Daarbij zijn brede kaders meegegeven, maar steeds is wel gezegd dat de gemeenteraad een besluit neemt. Het is niet verwonderlijk dat het overgrote deel van de bewoners de weg het liefst als zgn. 'erftoegangsweg' - een 30-km weg waar auto's en fietsers de rijbaan delen - wil inrichten. Niet iedereen is hier overigens een voorstander van. Er zijn ook bewoners die zich (grote) zorgen maken over de veiligheid van fietsers, wanneer zij de rijbaan zouden moeten delen met auto's. Zij willen de fietspaden behouden. 

Onderzoek wijst uit dat het effect van de herinrichting als 30-km zone is, dat het verkeer over de Trompweg, Admiraal de Ruytersingel, en vooral de Mozartlaan behoorlijk gaat toenemen. Je kunt verwachten dat dat ook gaat gelden voor de Beethovenlaan, Bachlaan, en doorgang via de Charlotte de Bourbonlaan. Met het toenemende verkeer als gevolg van nieuwbouw in de regio, kun je je afvragen of het een verstandige keuze is om één van de doorgangsroutes in de gemeente nu te herinrichten tot 30-km gebied. 

De PvdA heeft in de commissievergadering aangegeven het belangrijk te vinden de verkeersdoorstroming in de gemeente integraal te bekijken. Wij zijn voorstander van het betrekken van burgers, maar in dit geval heeft de gemeente de bewoners van één deel van de doorgangsroutes betrokken, zonder daarbij rekening te houden met de gevolgen van de keuze voor de omliggende doorgangsroutes. Marjolijn Eshuis: "Het is niet voor niets dat de publieke tribune tijdens de commissievergadering niet alleen vol zat met bewoners van de Leidseweg, maar ook van de Mozartlaan". Zij moesten uit de krant de plannen voor de Leidseweg vernemen. Door dit zo in te steken schep je verwachtingen bij de bewoners van de Leidseweg. Wij vinden het niet goed dat dit traject zo gelopen is. 

Snel verbetering van de waterhuishouding, de staat van de weg en de veiligheid
De PvdA steunt alle maatregelen die genomen moeten worden om de slechte staat van de weg aan te pakken, zowel onder als boven de weg (waterhuishouding, de riolering, de bestrating, de verkeersveiligheid en de verlichting). Daarbij is er aandacht voor maatregelen die de geluidsoverlast tegengaan, en wordt er bij de herinrichting ook positieve effecten op duurzaamheid bereikt. 

De PvdA vindt dat de door doorstroming van het verkeer meer integraal had moeten worden bekeken, en vindt het niet verstandig nu één van de doorgangswegen in te richten als 30-km zone.  Ze roept het college op om te kijken of het probleem van de verkeersveiligheid aan dit deel van de Leidseweg via andere maatregelen aangepakt kan worden. De versmallingen die in het verleden zijn aangebracht hebben er toe bijgedragen dat de gemiddelde snelheid op de Leidseweg inmiddels fors is afgenomen. Automobilisten hebben hier natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in om behoedzaam te rijden. Het past ook in de ambitie van de PvdA en dit college om zoveel mogelijk ruimte te maken voor de fiets. Dat kan voor verplaatsing binnen de gemeente, voor mensen die goed ter been zijn, een prima vervoersmiddel zijn. Heeft veel positieve effecten: minder fijnstof, minder verkeer- en geluidshinder, veiligheid, en ruimte voor het verkeer (ondernemers, mensen slecht ter been, etc.) die de auto echt nodig heeft. 
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten