Afbeelding

MEER AANDACHT VOOR GEZINNEN IN NIEUW MINIMABELEID VOORSCHOTEN

Politiek Politiek

Persbericht gemeente Voorschoten

Voorschoten - Het oude minimabeleid van de gemeente Voorschoten loopt dit jaar af. Voor de nieuwe periode heeft de gemeente een voorstel ontwikkeld dat op 1 januari 2019 in werking treedt. Wethouder Nanning Mol: 'Met het nieuwe minimabeleid willen we zoveel als mogelijk inwoners die dit nodig hebben, financieel ondersteunen en mee te laten doen in de samenleving. Ons doel is dat minimabeleid helpt tot meedoen aan de samenleving en ook ondersteunt bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van kinderen uit minimagezinnen.'

Maar wat is minimabeleid?

Dat is beleid van de gemeente dat is gericht op extra inkomensondersteuning van Voorschotenaren met de laagste inkomens. Het gaat dan om bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke heffingen of om deelname aan sport, cultuur of een lidmaatschap van de bibliotheek. Elke gemeente in Nederland, dus ook Voorschoten, heeft haar eigen minimabeleid.'

Meer evenwicht voor ouders met opgroeiende kinderen

Wethouder Nanning Mol (Sociale Zaken en Werk en Inkomen): "We brengen meer evenwicht in de verschillende maatregelen door sommige te versoberen zodat we andere kunnen ophogen. zo kunnen we de meest kwetsbare groepen helpen (zoals ouders met opgroeiende kinderen) voldoende mogelijkheden hebben mee te doen aan de samenleving. Bij geconstateerde fraude treden we op. We hebben ook aandacht voor ZZP'ers die onder de armoedegrens leven. Door focus aan te brengen kun je meer bereiken."

Wilt u de bespreking in de gemeenteraad volgen?

In de commissie Mens & Samenleving van donderdag 29 november a.s. vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom om het debat te volgen op de publieke tribune van de raadszaal in het gemeentehuis van Voorschoten aan de Leidseweg 25.

Of u kunt de vergadering 'live' volgen via https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=34654fde-1306-4c87-ad2e-360cb6e853d3&FoundIDs=&year=2018

U vindt hier ook alle voorstellen en relevante documenten terug. In de raadsvergadering van donderdag 13 december a.s. zal de gemeenteraad definitief het besluit over het voorstel nemen.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Centrumondernemers onaangenaam verrast door huisvesting ambtenaren in centrum 22 uur geleden 13
André Ewijk heeft zijn Moments weer geopend. Genieten van heerlijk ijs!!
Moments is weer open! 2 mrt, 11:50 1
Afbeelding
Koudwatervrees 2 mrt, 10:00
Afbeelding
"BLIJSPEL" VERGETELHEID toneelgroep Voorschoten 1 mrt, 16:07
Op dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagochtend is de speelotheek in de bieb aan de Wijngaardenlaan open. Foto: Speelotheek
Statiegeldactie bij AH voor Speel-O-Theek Voorschoten 1 mrt, 12:00