GroenLinks raadslid Paul ’t Lam.
GroenLinks raadslid Paul ’t Lam. Foto: GroenLinks Voorschoten

GroenLinks: Geef statushouders de beste kans om te integreren

Politiek Politiek

(persbericht) De inburgering van statushouders in Voorschoten komt in de nabije toekomst bij de gemeente te liggen en GroenLinks is blij dat het College die taak serieus oppakt. Deze inburgering is namelijk niet vrijblijvend en belangrijk voor statushouders om goed te kunnen integreren in Voorschoten.

Vanaf 2021 gaat een nieuwe Inburgeringswet in, die bepaalt dat gemeenten voortaan de inburgering gaan verzorgen. Voorheen lag die taak bij de landelijke overheid, maar die liet dat vooral over aan de inburgeraars zelf. Zij raakten in het ingewikkelde en bureaucratische Nederland gemakkelijk de weg kwijt. De taak die gemeenten, en dus ook Voorschoten, krijgen om de inburgering van statushouders te gaan regelen, wordt in het beleidsplan Inburgering vorm gegeven. GroenLinks is blij dat het College in een eerste aanzet van dit beleidsplan, de zogenaamde startnotitie, de keuzes verder heeft aangescherpt. 

In de commissievergadering had GroenLinks commissielid Linda van der Zwaan al aangegeven dat er ruimte moet zijn voor statushouders om zich verder te kunnen ontwikkelen bij het leren van de taal en onze samenleving. Ook vroeg zij om aandacht voor die inburgeraars die formeel niet onder deze nieuwe Inburgeringswet vallen, en nu buiten de boot dreigen te vallen. Linda van der Zwaan hierover: “Ik denk echt dat mensen niet gelukkig worden als ze de hele dag thuiszitten en dat het goed is voor de inburgering om gewoon actief te zijn”.

Tijdens de raadsvergadering gaf GroenLinks raadslid Paul ’t Lam complimenten aan het College omdat er toch ruimte wordt gegeven aan inburgeraars die tijdens het leertraject aangeven meer te willen leren. Ook is het goed dat het College serieus werk gaat maken om kwaliteitscriteria op te stellen bij het inkopen van inburgeringstrajecten.

De wens van GroenLinks om ook de bestaande groep inburgeraars die de afgelopen jaren een beetje links zijn gelaten door de landelijke overheid, nadrukkelijker te betrekken bij de inburgering door de gemeente, heeft nog wel een zetje nodig. In de unaniem aangenomen startnotitie Inburgering wordt er slechts summier aandacht besteed aan deze groep. Bij het opstellen van het definitieve beleidsplan Inburgering moet dit concreter worden, want participeren in onze samenleving is niet vrijblijvend. Paul ’t Lam: “We willen graag dat deze groep ook betrokken wordt bij de participatie in Voorschoten. Het is heel belangrijk om alle statushouders te betrekken. Daar mag echt wel iets gevraagd worden van de gemeente, maar zeker ook van de statushouders zelf.”


Nieuws overzicht

Afbeelding
VKK-jubileumconcert De Vliegende Hollander 14 uur geleden
Oude Stationslaantje.
Geen flexwoningen maar permanente bouw Oude Stationslaantje 23 uur geleden
Afbeelding
Bloed, zweet en tranen bij oefening Corbulotunnel gisteren
Afbeelding
Grote oefening in Corbulotunnel 23 mei, 12:46
Afbeelding
Asfaltwerkzaamheden op diverse plekken in het dorp 23 mei, 12:37