<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>PvdA fractievoorzitter Ad de Graaf. Foto: PR</p>

PvdA fractievoorzitter Ad de Graaf. Foto: PR

Politiek

PvdA wil meer daadkracht en andere keuzes

  Politiek

(persbericht) De PvdA is erg ongelukkig met de begroting 2021. Prioriteiten als de energietransitie en de economische agenda komen er bekaaid vanaf. 

Deskundigen verwachten dat de echte sociale gevolgen van de Corona-crisis nog komen, maar het college ziet geen reden om geld te reserveren voor een groter beroep op de bijstand, voor een voedselbank die het steeds moeilijker krijgt en voor schuldhulpverlening. Wel wordt voorgesorteerd op uitgaven voor organisatorische veranderingen die tot tenminste anderhalf miljoen zullen oplopen. 

Ad de Graaf: “De keuzes van dit college zijn niet de onze. Wij hopen dat tijdens de raadsvergadering van 5 november samen met andere partijen te veranderen”. Het college begon in 2018 ambitieus. Voorschoten moest in 2030 energieneutraal worden en in de economische agenda zou worden beschreven hoe we de economie versterken en bijdragen aan een bruisend centrum. 

Als het meezit komen er nu eindelijk in het eerste kwartaal van 2021 een milieubeleidsplan en een economische agenda. Daarna wil het college de gemeenteraad een voorstel doen hoe we dat dan vanaf 2022 gaan financieren, vier jaar na de verkiezingen. Terwijl geen extra geld wordt vrijgemaakt voor energietransitie, milieu, economische versterking en gevolgen van de Corona-crisis, wordt wel geld gereserveerd voor reorganisatiekosten. Allereerst voor het beëindigen van de samenwerking met Wassenaar en het vormen van een eigen ambtelijke organisatie. Daarnaast willen college en meerderheid van de raad de uitvoering van het sociaal beleid concentreren in de Leidse regio. Beide reorganisaties zullen al snel tenminste anderhalf miljoen kosten. Aan reorganisatiekosten voor onze eigen ambtelijke organisatie valt niet te ontkomen. 

Maar de PvdA begrijpt niet waarom wordt vastgehouden aan die concentratie van activiteiten in het sociaal domein in Leiden. Uit onderzoek blijkt dat er inhoudelijk geen meerwaarde is en dat de kosten hoog zijn. Onze conclusie is dat het college er niet voor kiest om de noodzakelijke financiële middelen vrij te maken voor zaken die burgers direct raken, terwijl een uitgave van minimaal 1½ miljoen dreigt voor reorganisaties. 

De PvdA doet een concreet voorstel om zowel voor energietransitie & milieu als voor de versterking van ons centrum €150.000 extra uit te trekken. Ook vinden we het wenselijk extra geld vrij te maken voor Corona-gevolgen die Voorschotenaren direct raken. In onze voorstellen staat hoe we dat willen betalen, zie https://voorschoten.pvda.nl/ . En zet die reorganisatieplannen van het sociaal domein maar enige jaren in de ijskast. We kunnen dat geld wel beter gebruiken!


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten