<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>GroenLinks lijsttrekker Albert Deuzeman.&nbsp;</p>

GroenLinks lijsttrekker Albert Deuzeman. 

(Foto: GroenLinks Voorschoten)
Persberichten Politiek

Verkiezingsprogramma GroenLinks: “Doen wat werkt”

  Politiek

(Persbericht) Na vier jaar als onderdeel van een coalitie met D66 en VVD ziet GroenLinks dat Voorschoten er financieel en bestuurlijk stukken beter voor staat dan enkele jaren geleden. Nu wordt het tijd om te investeren in voorzieningen, de mensen en de toekomst van ons dorp. In concrete plannen, die het leven in ons dorp heel praktisch beter, duurzamer en mooier maken. Die filosofie spreekt uit de titel van het verkiezingsprogramma: “Doen wat werkt”.

Voorschoten is natuurlijk een fantastisch dorp om in te wonen en werken, maar de gemeente heeft een moeilijke tijd achter de rug. Gelukkig is er in de afgelopen jaren veel verbeterd. Niet alleen is Voorschoten weer financieel gezond, ons college heeft het zwembad kunnen redden en Voorschoten weer eigen ambtenaren kunnen geven. 

Er is bovendien veel rechtgetrokken: bouwprojecten lopen weer en na jaren praten is de Leidseweg Noord op de schop genomen. Dankzij onze wethouder is er in Voorschoten bovendien na jaren verwaarlozing weer serieus aandacht voor milieu en natuur. Dat zien we niet alleen terug in de abstracte strategie voor de energietransitie, maar ook heel concreet in verduurzaamde buurthuizen en bloeiende bij-vriendelijke bermen. 

Toch is er nog te veel blijven liggen. Niet alleen door jaren van financiële tekorten en beperkte ambtelijke capaciteit, maar ook door politieke partijen die geen besluiten durven nemen. Volgens GroenLinks verdient Voorschoten beter. Geen oeverloos praten over luchtkastelen, maar praktisch aan de slag met de dingen die ons dorp nu nodig heeft. Zoals woningbouw die zich richt op compacte woningen die betaalbaar zijn voor starters, alleenstaanden en ouderen. Of het planten van extra bomen en diverser groen, zodat we beter bestand zijn tegen extreme hitte en neerslag. We willen eindelijk serieus werk maken van het scheiden van afval en zo de afvalstoffenheffing betaalbaar houden. Voor dorpsgenoten die moeite hebben om mee te komen moet er een ruimhartig armoedebeleid komen, want we hebben iedereen hard nodig. En natuurlijk moeten we na jaren van praten eindelijk eens aan de slag met de huisvesting voor een cultuurcentrum bij de bibliotheek.

“Ik ben trots dat we dit programma kunnen presenteren”, zegt lijsttrekker Albert Deuzeman. “GroenLinks laat zien dat zij het lef heeft de uitdagingen van Voorschoten concreet aan te pakken. Geen eindeloos vergaderen, maar dus doen wat werkt. Het maakt duidelijk dat er komende maart echt wat te kiezen valt in Voorschoten.”


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten