<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Politiek

Uit de cie Wonen Ruimte& Groen

Voorschoten - De nieuwe ONS-wethouder Hans Rasch kreeg het bij zijn eerste optreden afgelopen donderdag flink voor zijn kiezen. Hij belandde in de commissie Wonen Ruimte en Groen in een complexe discussie over het bestemmingsplan Roosenhorst. Het plan om 4.000m2 te bebouwen in plaats van de oorspronkelijk afgesproken 2.000 m2 stuit zowel bij een aantal partijen als bij een grote groep burgers op fel verzet. Rasch hield zich dapper staande. "Maar ik had mij een andere start voorgesteld."

Inspreker Stan Dessens, bestuurder van Oud Groen en Leefbaar Voorschoten en vertegenwoordiger van een aantal organisaties die zich verzetten tegen de plannen in de Duivenvoordecorridor, trok de bestuurlijke betrouwbaarheid in twijfel. "Er wordt nu meer oppervlak bebouwd dan waar kassen stonden maar de betrokken overheden dekken elkaar." Hij zou graag zien dat Voorschoten ten halve keert in plaats van ten hele te dwalen. "Als deze plannen doorgaan, overwegen wij een rechtsgang om ze alsnog van tafel te krijgen."

De VVD heeft begrip voor de aanpassingen. "Er komen inderdaad meer woningen dan we hadden gewild maar we leven nu eenmaal in andere tijden." De partij ergert zich wel aan het vier verdiepingen tellende witte flatgebouw dat in het huidige ontwerp is opgenomen. "Wij worden daar op straat over aangesproken. Mensen vragen zich af wie dat in hemelsnaam heeft bedacht. Kunnen we daar nog invloed op uitoefenen?" Voor de SP komt een boze droom uit. "Wij waren al bang voor wat er nu op papier staat. Afgesproken was minimaal 85% groen en dat wordt nu niet gerealiseerd."

D66 stemt niet in met het bestemmingsplan. "Dit nieuwe college kan nu anders beslissen. Kijk nog eens naar alternatieven voordat u een bestuurlijke en historische blunder begaat. Wilt u het op een gerechtelijke uitspraak aan laten komen?" Het CDA ziet in dat stoppen met het project geen optie is. "Dat kan desastreuze gevolgen voor onze financiële positie hebben. Wij stellen sowieso voor om in een besloten overleg nog eens goed te kijken naar bijvoorbeeld de grondexploitatie bij dit project."

Volgens GroenLinks wordt niet volgens de regels gehandeld. "Bij de 85% groen wordt namelijk ook het particulier groen meegerekend en dat klopt niet." Verder betwijfelt de partij of nieuwe bewoners verplicht kunnen worden hun tuinen grotendeels groen te houden. "Je mag volgens ons in dit dorp al je groen gewoon betegelen." ONS Voorschoten steunt het voorstel voor een besloten overleg en heeft ook moeite met de flat. "Er wordt veel natuurlijk materiaal gebruikt bij de bouw en opeens staat er zo'n witte kolos in het groen. Kan er nog gekeken worden naar passender kleuren?"

Wethouder Rasch geeft aan dat de plannen voldoen aan de gunningscriteria die zijn gesteld en dat er nog een gedetailleerd eindontwerp komt. "Ik zeg u hierbij toe dat ik uit ga zoeken hoeveel ruimte er daadwerkelijk nog is om bij te sturen, bijvoorbeeld op de kleur van dat hoge flatgebouw." Hij beloofde er alles aan te doen deze informatie voor de raadsvergadering van 6 juli aan te leveren. Ook ging hij akkoord met het voorgestelde besloten overleg over de financiële aspecten van de voorgelegde plannen.

door: Ineke Kouwenhoven


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten