Afbeelding

Ondernemersvereniging: gemeente hak knopen door!

Algemeen Politiek

Het gaat goed met Voorschoten als gemeenschap. Het dorp bruist, dankzij heel veel ondernemers en vrijwilligers in allerlei maatschappelijke organisaties (inclusief onze OVV). Ze maken een enorm aantal activiteiten en voorzieningen mogelijk op het terrein van sport, welzijn, cultuur en zo meer. Neem ons mooie historische centrum, met steeds meer gezellige en prachtige activiteiten: De Paardenmarkt, Jazz Culinair, Het Weekend, Jeu-de-Boules toernooi, Gardenfair etc. Binnenkort is daar de nieuwbouw op het Deltaplein gereed, met mooie woningen en extra voorzieningen, die een aanwinst voor het dorp zijn en worden de wegwerkzaamheden (hopelijk) snel afgerond.

Verderop in het dorp een vernieuwd en uitgebreid bedrijventerrein in de Dobbewijk met mooie Voorschotense bedrijven, die extra banen genereren. En een opgeknapte Rouwkooplaan en Vlietwijk. En een nieuwbouwwijk, Allemansgeest, waar regelmatig stedenbouwkundigen uit het hele land komen kijken. En ook nog mooie plannen voor vernieuwing van en rond het Kruispunt (een maatschappelijk-culturele 'flex-kerk') en vernieuwing van de strook MOC-Wagenerf, inclusief een dorpshaventje.

Met het dorp als bestuurlijke entiteit, als gemeente, gaat het even wat minder. Er moeten gewoon daadkrachtige besluiten worden genomen over het sluitend maken van de begroting en verbetering van de dienstverlening. Daarmee moet het gemeentebestuur doen wat ze moet doen: besturen en besluiten nemen. Dat de gemeente nagenoeg failliet zou zijn, is onzin. Het financiële toezicht van de provincie is vanwege het feit dat de meerjarenbegroting niet sluitend is. Tegelijkertijd hebben we al drie jaar op rij een (toenemend) overschot op de jaarrekening (zowel in 2014 als 2015 € 2 miljoen en over 2016 naar verluidt nog meer) en financiële reserves van € 16 mln. (eind 2015). En een solvabiliteit van 36% (verhouding schuld – eigen middelen). Menig gemeente in de regio staat er slechter voor! Kortom, ook hier geen reden voor somberheid.

Laat het gemeentebestuur knopen doorhakken en onze gemeenschap in staat stellen het dorp een levendige en bruisende plek voor wonen en werken te houden. En van daaruit – met kracht en vertrouwen – te kijken naar wat daarvoor verder in de toekomst nodig is. Dus ook geen reden voor zelfgenoegzaamheid, maar om met vertrouwen en vanuit eigen kracht naar de toekomst te kijken. Net zoals wij als ondernemers dat doen!

Frank ten Have
Voorzitter OVV

Nieuws overzicht

Afbeelding
Nieuw bestuur Vereniging Noord Hofland en Frans Bakker erelid 12 uur geleden
Afbeelding
Veurs Lyceum doet mee aan Rijnlandcup 12 uur geleden
Afbeelding
VVD: Belangrijke stappen voor woningenbouw Voorschoten 20 uur geleden
Afbeelding
Archeo-workshop voor kinderen in Museum Voorschoten 20 uur geleden
Afbeelding
Wethouder Hubert Schokker start campagne 'Voorschoten gaat voor afval scheiden' 5 jun., 11:01 1