<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Stedelijk Gymnasium

Stedelijk Gymnasium Excellente School 2019-2021

Leiden - Beide locaties van het Stedelijk Gymnasium hebben van de Inspectie van het onderwijs het predicaat 'Excellente School 2019-2021' gekregen. Het predicaat is voor drie jaar verleend. Een door de inspectie samengestelde deskundige jury heeft de scholen beoordeeld. De conclusie uit het juryrapport over het Stedelijk Gymnasium luidt: "De jury is van oordeel dat het Stedelijk Gymnasium het predicaat Excellente School toekomt. De jury is onder de indruk van de persoonlijke aandacht voor leerlingen en het creëren van een ambitieuze en uitdagende cultuur waarin iedereen zijn talentvleugels kan geven. Het Stedelijk Gymnasium kan als voorbeeld dienen voor andere scholen. 

Het Stedelijk Gymnasium omschrijft haar excellentieprofiel als Talentontwikkeling van alle leerlingen binnen een sociale context. Niet alleen de ontwikkeling van merkbaar talent, maar ook van verborgen talent, waarbij sociale vorming en samenwerking gestimuleerd worden. De jury komt tot de conclusie dat dit een helder en relevant excellentieprofiel is voor het Stedelijk Gymnasium.

Het excellentieprofiel van het Stedelijk Gymnasium wordt goed uitgevoerd. De jury concludeert dat de school een weloverwogen aanpak heeft met betrekking tot het excellentieprofiel. Meer samenhang te brengen tussen talent en de keuze uit het brede aanbod van activiteiten wordt in gang gezet, door in te zetten op gepersonaliseerd leren en het geven van feedback. Daar ligt nu een goede basis voor.

De jury concludeert voorts dat de school haar doelstellingen lijkt te gaan behalen en daarbij voldoende instrumenten in handen heeft om de resultaten van het excellentieprofiel valide en betrouwbaar vast te stellen. De school behaalt met haar getalenteerde leerlingen goede tot zeer goede resultaten bij de examens. Zij behoort met een aantal vakken tot de top van Nederland. De resultaten van het excellentieprofiel trekt de jury wat breder, ook naar het proces, omdat samenhang brengen in het excellentieprofiel centraal staat. De eerste signalen zijn positief, de school is goed op weg.

De school evalueert en borgt bewust haar excellentieprofiel. Zij kijkt met behulp van haar kwaliteitszorgsysteem systematisch terug en vooruit en werkt duurzaam aan het bijstellen van het excellentieprofiel. De school kan duidelijk aantonen dat sinds de vorige jurering het excellentieprofiel groei heeft doorgemaakt en dat het excellentieprofiel toekomstbestendig is.

Het Stedelijk Gymnasium Athena is met betrekking tot het excellentieprofiel zowel intern als extern gericht en neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Talentontwikkeling voor speciale groepen, maar ook aandacht voor verborgen groepen maakt de school met haar excellentieprofiel waar."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten