Professionals in het sociaal domein spraken over huiselijk geweld en kindermishandeling. Foto: PR
Professionals in het sociaal domein spraken over huiselijk geweld en kindermishandeling. Foto: PR

Huiselijk geweld en kindermishandeling: ook in Voorschoten

Algemeen Regio nieuws

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen veel voor en maken veel slachtoffers. Jaarlijks worden in Nederland ruim 200.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld en zijn er meer dan 100.000 slachtoffers van kindermishandeling. Hoe zit dat in Voorschoten?  

Je leest er nooit iets over in de Voorschotense media. Zou het hier niet of minder vaak voorkomen? Of wordt er gewoon minder over gesproken? En hoe zit het met de aanpak ervan? Hebben we die in Voorschoten goed georganiseerd of zijn er mogelijkheden om die aanpak te verbeteren?

De Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten (ASDV) organiseerde op 31 oktober in het Bondsgebouw sociaal café: een bijeenkomst voor professionals die in Voorschoten werkzaam zijn in het sociale domein, en voor andere professionals die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zoals politie en reclassering. Met als doel: een discussie starten over de aanpak van huiselijk geweld in Voorschoten.

Anita Geuze van Veilig Thuis gaf bij die bijeenkomst een toelichting op de werkwijze van Veilig Thuis, de regionale instantie waar meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen komen. Vervolgens ging Hans Janssen, lid van de Adviesraad en voorheen programmamanager huiselijk geweld bij het Ministerie van Justitie, in op de situatie in Voorschoten. De cijfers liegen er niet om: partnergeweld en kindermishandeling komen hier eind 2022 meer voor dan gemiddeld. In de regio Hollands Midden hoort Voorschoten bij de absolute ‘koplopers’. Alleen geweld tegen ouderen (‘ouderenmishandeling’) blijkt hier stabiel voor te komen terwijl dat in de rest van het land en in de regio juist stijgt. Al met al een zorgwekkend beeld.

Ook de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Voorschoten vraagt in de komende tijd aandacht. De Adviesraad had vooraf met een aantal professionals gesproken. Wat daarbij vooral werd aangegeven: huiselijk geweld en kindermishandeling veroorzaken vaak crisissituaties, maar hulp laat nog wel eens op zich wachten. Voor een deel komt dat door bureaucratie, voor een deel ontbreken samenwerkingsverbanden zoals wijkteams waarin meerdere organisaties met elkaar overleggen en samenwerken. Er wordt nu gewerkt aan een regionaal beleidsplan voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (een ‘regiovisie’). De Adviesraad zal daarom, samen met de deelnemers aan het sociaal café, een advies opstellen dat het College van B&W kan betrekken bij dat beleidsplan.


Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten gisteren
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein gisteren
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1