<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
In een bomvolle raadszaal werden wethouders Mol, Lamers en Cramwinckel benoemd. Foto: VSK
In een bomvolle raadszaal werden wethouders Mol, Lamers en Cramwinckel benoemd. Foto: VSK

Coalitieakkoord aangenomen, wethouders geïnstalleerd

  Politiek

De gemeenteraad heeft donderdagavond het coalitieakkoord, opgesteld door VVD, GroenLinks en D66, met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen SP en PvdA stemden tegen.

Positieve woorden van de coalitie over het akkoord maar wel zorg vanwege het ontbreken van een financiële onderbouwing en een tijdspad. CDA'ers Bremmer vroeg daarom om aan de coalitie over twee jaar met een tussenbalans te komen. 'Het college houdt voor veel onderwerpen een slag om de arm. Dan weten wat wel en niet gerealiseerd kan worden.' Die toezegging werd gedaan.

ONS Voorschoten wil vooral duidelijkheid over het subsidiebeleid. 'Er is onrust bij de verenigingen in het dorp en die moeten we zo snel mogelijk wegnemen', zegt Hans van der Elst. En wat betreft de energietransitie in 2030: 'dat gaan we niet halen, daarin moeten we realistisch zijn.' Ook hij miste de financiële onderbouwing. 'Terwijl dat wel het fundament is van alle plannen.' ONS wil graag meedenken en meepraten, 'samen weten we meer'.

Ad de Graaf van de PvdA miste een tijdpad. 'Prachtige plannen maar teleurstelling ligt op de loer vanwege de financiën. Waarom is er geen routekaart?' Wethouder Cramwinckel kon die toezegging gelijk doen, de routekaart komt er.

Erik Maassen van de SP stond verbaasd. 'Dit is het eerste coalitieakkoord waar ik het in grote lijnen mee eens ben. We zijn er nog niet maar mijn fractie ziet grote vooruitgang en zijn blij met de 25% sociale woningbouw. Maar, het gaat niet om de woorden maar om de daden.'

De financiële onderbouwing komt er ook, beloofde burgemeester Bouvy-Koene. 'Dit zijn de plannen, nu gaan we ze samen met de ambtenaren uitwerken, ik beloof niet dat ze tijdens de eerste raadsvergadering er zijn maar zeker in juli.

Enige huiver was er bij de oppositie over de vraag om in te stemmen met het akkoord. In een stemverklaring gaven CDA en ONS aan voor het akkoord te stemmen maar 'wij geven dit college het voordeel van de twijfel.' Ook SP en PvdA hebben vertrouwen in de coalitie maar stemden tegen.

Voor de benoeming van de drie wethouders werd unaniem gestemd waarna Marcel Cramwinckel, Monique Lamers en Nanning Mol  werden geïnstalleerd. 

Bij de VVD werd Paul de Bruijn benoemd als VVD-raadslid als opvolger van Nanning Mol.
 
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten