<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl

GroenLinks blij met brede steun motie banenafspraak

  Politiek

PERSBERICHT GROENLINKS

Tijdens de raadsvergadering van 13 juni is met brede steun de motie banenafspraak ten gunste van mensen met een arbeidsbeperking aangenomen. De motie was een initiatief van GroenLinks Voorschoten en werd breed onderschreven. De motie vraagt aan de leden van het college om bij gemeenschappelijke regelingen te informeren naar het aantal gerealiseerde garantiebanen en er bij hen op aan te dringen om voldoende garantiebanen te realiseren. Gemeenschappelijke Regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen overheden, zoals gemeenten, die specifieke taken uitvoeren. De GGD en de Omgevingsdienst zijn voorbeelden van Gemeenschappelijke Regelingen.

Al in 2013 spraken de werkgevers en het kabinet af dat er extra banen moeten komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers beloofden tot 2026 in totaal 125.000 nieuwe banen creëren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid, waaronder gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen, beloofde voor 25.000 mensen met een arbeidsbeperking banen te realiseren. Dit heet de banenafspraak.

De afspraak geldt voor mensen die vanwege een ziekte of handicap niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Werkgevers kunnen binnen het kader van de banenafspraak vergoedingen krijgen om aanpassingen op de werkplek te realiseren en om jobcoaches in te zetten om mensen met een handicap te ondersteunen. Ook kunnen de loonkosten gedeeltelijk vergoed worden.

Deze afspraak werd in 2015 bekrachtigd middels de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Hierin werd geregeld dat werkgevers, waaronder de overheid, een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap moeten geven. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking landelijk achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen, de zogenaamde quotumheffing. Dit maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) jaarlijks bekend via de banenmonitor. Over 2018 wordt er waarschijnlijk nog geen quotumheffing opgelegd. Omdat met name bij de overheid het aantal banen achterblijft is het niet ondenkbaar dat het ministerie over het jaar 2019 overheden boetes gaat opleggen.

"Met de banenafspraak hebben overheden een belangrijke maatschappelijke plicht om bij te dragen aan voldoende banen voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid moet hier het goede voorbeeld geven en niet achterblijven." Aldus fractievoorzitter Johan van Rixtel. "Omdat de komende maand veel Gemeenschappelijke Regelingen hun begroting en beleid voor 2020 vaststellen is het goed om nu aandacht voor dit probleem te vragen."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten