<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl

Voorschoten Lokaal ongelukkig met subsidiebeleid

  Politiek

PERSBERICHT

De gemeenteraad van Voorschoten heeft vorige week het nieuwe subsidiebeleid 2020 vastgesteld. Het nieuwe beleid treft met name organisaties in Cultuur, Sport, Scouting en Recreatie. Deze organisaties krijgen geen geld meer.

De grotere organisaties, zoals de Bibliotheek en Voor Elkaar Voorschoten blijven grotendeels buiten schot en krijgen bij elkaar wel nog anderhalf miljoen aan subsidies.

Sportverenigingen zoals Honk en Softbal Adegeest en Forescate, de vier scoutingclubs, muziek, toneel, en theater zoals B+C, de Laurentius, PJPJ, Toneelgroep Voorschoten en het Jeugdtheater, en organisaties die voor het cultureel erfgoed staan, zoals de Vereniging tot behoud van Oud Groen en Leefbaar Voorschoten en het Museum krijgen geen structurele ondersteuning meer.

Wel kunnen deze organisaties een subsidie aanvragen voor éénmalige activiteiten. Waarbij een voorwaarde is, dat de activiteiten verder gaan dan alleen de eigen kring. Activiteiten moeten bijdragen aan een breder maatschappelijk doel. Er geldt daarbij echter wel een maximum van € 5.000 per organisatie. De totaal beschikbare subsidie voor cultuur, sport, scouting en recreatie wordt immers teruggebracht tot minder dan een ton.

Voorschoten Lokaal heeft hier niet mee ingestemd. Wat Voorschoten juist zo'n fijn dorp maakt, is de vele vrijwilligers in organisaties en verenigingen. En dat hier nu juist op gekort wordt, vinden wij de verkeerde keuze.

Er is niets mis met het uitnodigen van organisaties om samen te werken en de verbinding te zoeken met het welzijn van de inwoners – voor zover dat nog niet gebeurt. Maar als er toch bezuinigd moet worden, doe dat dan niet op vrijwilligers en verenigingen.

Bezuinig door geen onnodig geld uit te geven. Bij alle besluiten van voor 2017 moeten wij opnieuw naar het nut en de noodzaak kijken en samen met de inwoners van Voorschoten beslissen wat er wel en niet uitgevoerd gaat worden. Dat zou de beste  bezuinigingen op kunnen leveren: "geen geld meer aan onnodige dingen".

Waarom moeten vrijwilligers en verenigingen bloeden voor de jarenlange verkeerde keuzes van de gemeente?

Wilt u reageren? Stuur een mailtje naar marleen.persoon@voorschotenlokaal.nl

<< einde nieuwsbericht >>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Marleen Persoon, gemeenteraadslid Voorschoten Lokaal mhrpersoon@gmail.com , telefoon 06-20669788

Over Voorschoten Lokaal

De wortels van Voorschoten Lokaal liggen in 2009, toen vanuit D66 en enkele onafhankelijke leden van de gemeenteraad de lokale partij ONS Voorschoten is opgericht. In 2013 besloot D66 onder eigen naam verder te gaan. Na het vertrek van een groot aantal leden heeft ONS Voorschoten zich begin 2019 opgeheven.

Op aandringen van haar achterban heeft Marleen Persoon de partij Voorschoten Lokaal opgericht om te voorzien in de behoefte van een oprechte lokale partij, die onafhankelijk van persoonlijke ambities of partijpolitieke overwegingen kiest voor de belangen van de inwoners en ondernemers van Voorschoten.

De speerpunten van Voorschoten Lokaal zijn: voldoende betaalbare woningen, veilig verkeer in de wijken, geen verspilling van gemeenschapsmiddelen, een haalbare energietransitie en een gezond milieu.


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten