De discussie rondom het Ambachts- en Baljuwhuis is weer opgelaaid. Foto: VSK
De discussie rondom het Ambachts- en Baljuwhuis is weer opgelaaid. Foto: VSK

Oppositie wil duidelijkheid rondom Ambachts- en Baljuwhuis

Politiek Politiek

De oppositie in de gemeenteraad heeft vragen gesteld over de voorgenomen verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. PvdA, CDA, ONS Voorschoten, SP, Voorschoten Sterk en Voorschoten Lokaal menen dat zij niet over de meest actuele informatie in het traject beschikken. 

Ruim een jaar geleden werden bekend dat Jos Kriek, eigenaar van Restaurant Floris V, het Ambachts- en Baljuwhuis wil kopen om er een boetiek hotel wil vestigen. En ook het college van burgemeester en wethouders stond welwillend tegenover het plan. ‘Het is wel belangrijk dat de status rijksmonument behouden blijft’, reageerde wethouder Cramwinckel op 12 juni 2019. ‘Dat betekent dat er regels zijn aan de noodzakelijk verbouwing. Daarnaast rust er een legaat op uit 1912 van de heer Steengracht, die het pand aan de gemeente om niet over droeg, dat het pand een openbare bestemming moet hebben. De huidige huurder, restaurant Floris V, wil in het AB-huis een Boutique hotel vestigen. Die bestemming voldoet wat ons betreft. Daarvoor hebben we een positief advies van een notaris.'

Maar de oppositie, een meerdere Voorschotense organisaties, waren niet zo blij met de verkoop. Zij vrezen dat de openbare bestemming zal verdwijnen. Tijdens het debat in de gemeenteraad in juli 2019 bracht de oppositie een motie in om vooralsnog geen bindende afspraken te maken over de verkoop. Over deze motie werd niet gestemd na de volgende toezegging van wethouder Cramwinckel: ‘Het is volgens mij heel simpel. In de motie staat bij de eerste bullit van het dictum: ‘Onverlet de bevoegdheidsregeling……vooralsnog geen afspraken te maken over een eventuele verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis die juridisch bindend zijn en/of bestuurlijk tot een onvermijdelijke uitkomst leiden”. Dat ga ik uitvoeren. En het tweede punt is : ‘de raad hierdoor in de gelegenheid te stellen zijn opvattingen tijdig aan het college kenbaar te maken’.  Dat ga ik ook doen.’

De oppositiepartijen denken nu dat toch verregaande afspraken zijn gemaakt. Jos Kriek weet echter nog van niets. ‘We wachten nog steeds op antwoord van de gemeente. Inmiddels hebben we aan alle voorwaarden voldaan, ook qua prijs, maar er is bij ons nog niets bekend.’ Kriek is nu al drie jaar bezig met het project en heeft het pand en restaurant inmiddels gesloten in afwachting van een besluit. ‘Die besluiteloosheid duurt wel heel erg lang nu’, is hij van mening. 

In een reactie zegt de gemeente zo snel mogelijk met een antwoord te komen.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Nieuw bestuur Vereniging Noord Hofland en Frans Bakker erelid 10 uur geleden
Afbeelding
Veurs Lyceum doet mee aan Rijnlandcup 10 uur geleden
Afbeelding
VVD: Belangrijke stappen voor woningenbouw Voorschoten 18 uur geleden
Afbeelding
Archeo-workshop voor kinderen in Museum Voorschoten 18 uur geleden
Afbeelding
Wethouder Hubert Schokker start campagne 'Voorschoten gaat voor afval scheiden' 5 jun., 11:01 1