PvdA-burgerraadslid Commissie Mens en samenleving Rachèl van Hellemondt
PvdA-burgerraadslid Commissie Mens en samenleving Rachèl van Hellemondt

‘Eerste actie progressief akkoord een feit: meer activiteiten voor jongeren!’

Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht PvdA) Tijdens het Weekend van Voorschoten vroegen de progressieve partijen- D66, SP, GroenLinks, en de Partij van de Arbeid- aan Voorschotenaren waar de politiek aandacht aan moest besteden. Een veel gehoorde reactie was: “We hebben een rijk verenigingsleven, maar voor jongeren is er weinig te doen”. Een motie die daar verandering in moet brengen is tijdens het begrotingsdebat unaniem aangenomen. Dit is niet alleen het eerste wapenfeit van het Progressief Akkoord, maar ook een voorbeeld van actieve burgerparticipatie.

Bij de totstandkoming van het Progressief Akkoord zijn de inwoners van Voorschoten door de vier progressieve partijen actief betrokken. Tijdens het ‘Weekend van Voorschoten’ zijn deze partijen op de verengingsmarkt in gesprek gegaan met Voorschotenaren. Ze vroegen de bezoekers om een aantal belangrijke actuele onderwerpen zoals armoedebeleid, woningnood, energiecompensatie te prioriteren. Ook werd aan hen gevraagd welke onderwerpen ontbreken, of te weinig aandacht krijgen op de lokale politieke agenda.

Een veel gehoorde opmerking was dat er weinig voor jongeren wordt georganiseerd in Voorschoten. Het rijke Voorschotense verenigingsleven en het ruime aanbod van sport en cultuur sluit volgens de bezoekers van de markt niet voldoende aan bij de behoeften en interesses van jongeren. Mede naar aanleiding hiervan is in het Progressief Akkoord opgenomen dat de vier progressieve partijen willen dat er met jongeren in gesprek wordt gegaan om uit te zoeken aan welke activiteiten of initiatieven zij behoefte hebben. Op die manier kunnen jongeren vervolgens actief worden en gestimuleerd worden om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.Initiatieven van jongeren en jongerenwerkers komen nu niet goed van de grond vanwege een gebrek aan middelen. 

Dat was de reden om tijdens het begrotingsdebat in overleg met de alle progressieve partijen een motie in te dienen voor geld voor een pilot om activiteiten te organiseren voor jongeren. Deze motie werd met behulp van de coalitiepartijen unaniem aangenomen. 

PvdA-burgerraadslid Commissie Mens en samenleving Rachèl van Hellemondt is hier blij mee: “Ik ben blij dat er geld komt voor activiteiten voor jongeren. Nog mooier vind ik dat jongeren betrokken zijn bij het begin van het proces: ‘participatie by design’. Participeren betekent actief deelnemen. Dat is meer dan iets mogen zeggen over een kant en klaar plan. Participatie houdt ook in het mogen meedenken over de inhoud, het besluitvormingsproces en de uitvoering van een plan. De motie ‘pilot activiteiten voor jongeren’ is daar een voorbeeld van.”

Nieuws overzicht

Afbeelding
VKK-jubileumconcert De Vliegende Hollander 13 uur geleden
Oude Stationslaantje.
Geen flexwoningen maar permanente bouw Oude Stationslaantje 22 uur geleden
Afbeelding
Bloed, zweet en tranen bij oefening Corbulotunnel gisteren
Afbeelding
Grote oefening in Corbulotunnel 23 mei, 12:46
Afbeelding
Asfaltwerkzaamheden op diverse plekken in het dorp 23 mei, 12:37