<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl

Nog 1 week...! 5000 euro voor jouw plan, vereniging of club?

Wie jarig is trakteert!

Uit de Voorschotense Krant van maart

Al anderhalve eeuw maakt "het Nut" zich sterk voor cultuur en samenleving in Voorschoten. In juni bestaat het Nut van Voorschoten 150 jaar en ter gelegenheid daarvan roept het bestuur de inwoners van Voorschoten op om met bijzondere initiatieven te komen die mede door financiële ondersteuning van het Nut mogelijk gemaakt kunnen worden. Alle initiatieven worden beoordeeld en het beste initiatief ontvangt direct een cheque van 5000 euro. Maar ook de andere gepresenteerde plannen maken kans op een mooie bijdrage!

Wie zijn deze weldoeners en wat beweegt hen, én nog interessanter, waar doen zij het van? Reinart van Staalduine en Joke Buijs-De Graaff respectievelijk voorzitter en secretaris van Het Nut Voorschoten vertellen hierover. 'Het Nut werd 150 jaar geleden opgericht met als doel een vereniging op te richten waarvan de leden zouden bijdragen aan "De verbetering van het schoolwezen en de opvoeding der jeugd als de voornaamste grondslag ter vorming, verbetering van het schoolwezen en beschaving van den burger.' En zo geschiedde. Mensen werden opgeroepen om met een financiële donatie bij te dragen aan de samenleving in hun eigen dorp of stad. Heel veel mensen gaven daar gehoor aan en daarmee kon het Nut vele educatieve- en voor de samenleving nuttige initiatieven financieel steunen. Zo werd in 1869 door het Nut de eerste uitleenbibliotheek in Voorschoten opgericht, de bibliotheek viert dit jaar ook haar 150 jarig jubileum. Landelijk ontstonden er Nuts spaarbanken, Nutsscholen en Nuts verzekeringen. Omdat veel van deze vroegere instellingen langzaam maar zeker commercieel werden en zelfstandig konden bestaan dan wel subsidie van de overheid kregen, werd financiële ondersteuning van het Nut afgebouwd.

Nieuw bestuur pakte de draad in 2010 weer op
Het Nut was na de jaren tachtig van de vorige eeuw in Voorschoten niet erg actief meer, totdat in 2010 het bestuur werd uitgebreid en het bestuur in de nieuwe samenstelling de draad weer oppakte. De bankrekening was inmiddels flink gegroeid en er konden aanvragen om ondersteuning worden gehonoreerd.
Enkele voorbeelden zijn, een bijdrage aan het filmtheater, de herinrichting van de bibliotheek, er was een bijdrage voor de opstart van het Repaircafé, de Natuurspeeltuin en EHBO cursussen. Topaz kreeg een bijdrage voor prachtige glas in lood panelen en een bus om de bewoners te vervoeren, en ook de zomer sportclinic in Voorschoten werd ondersteund. Het Theehuis Jansland en Podium Jong Professional Jazz konden zich verheugen in een mooie donatie. En het Nut heeft bijgedragen aan de bouwkosten van Villa Voorschot en het Paviljoen Hof van Duivenvoorden. De Voorschotense Kunstkring ontving een bijdrage voor een jubileumboek en voor een project voor basischool leerlingen ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan. Jaarlijks bekostigt het NUT Voorschoten de prentenboeken voor de kinderen van alle Voorschotense basisscholen, kinderdagverblijven, B.S.O. en peuterspeelzalen op de nationale voorleesdagen in januari.

Van én voor Voorschoten!
Dit is nog niet alles en er zijn vast nog heel veel mensen in Voorschoten die plannen hebben om iets te organiseren of tot stand te brengen, mensen die nog niet de weg naar ons hebben gevonden, zeggen de beide bestuursleden. 'Daarom willen wij ter gelegenheid van ons 150 jarig bestaan mensen oproepen om met initiatieven te komen die beantwoorden aan onze criteria; het moet maatschappelijk relevant zijn en bijdragen aan sociale verbondenheid en het liefst een duurzaam, blijvend karakter hebben. Het moeten breed gedragen plannen zijn die toekomstbestendig en niet commercieel zijn en waar niet al subsidie van de overheid voor wordt verstrekt. Bovenal moet Voorschoten centraal staan, het moet van én voor Voorschoten zijn, want het kapitaal is met geld van Voorschotenaren tot stand gekomen'.

Wie voor 15 mei een plan indient, wordt uitgenodigd om het plan in vijf tot zeven minuten te presenteren op de feestavond ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het Nut op 27 juni in het Cultureel Centrum. Het beste plan wordt beloond met 5000 euro. Ook alle andere plannen die gepresenteerd worden, worden natuurlijk in behandeling genomen en maken kans op een ondersteuningsbijdrage van het Nut.

Dien voor 15 mei je plan in en maak kans op 5.000 euro

Op de website van Het Nut Voorschoten www.nutvoorschoten.nl staat een aanmeldingsformulier en staan ook de criteria vermeld waaraan de aanvragen moeten voldoen. Kort samengevat: de initiatieven moeten voorzien in een sociaal maatschappelijke behoefte of een impuls vormen voor het culturele leven. Voorschoten en Voorschotenaren moeten centraal staan. Reinart van Staalduine en Joke Buijs, 'zijn benieuwd naar de reacties, 'wij wachten met spanning af met welke mooie plannen en initiatieven de inwoners van Voorschoten ons gaan benaderen. Mooi om zo op 27 juni het 150 jarig bestaan van Het Nut te kunnen gaan vieren!'


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten