<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Pittige discussies tijdens de Dorpsdialoog over de voorgenomen verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Foto: VSK
Pittige discussies tijdens de Dorpsdialoog over de voorgenomen verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Foto: VSK
Regio nieuws

Meningen over verkoop Ambachts- en Baljuwhuis flink verdeeld

In een bomvol Bondsgebouw werd dinsdagavond de Dorpsdialoog gehouden over de eventuele verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Daar bleek dat ondernemers niet negatief staan tegenover de plannen van Jos Kriek van Restaurant Floris V om in het Ambachts- en Baljuwhuis een boutiquehotel te vestigen met 12 kamers. Maar voor diverse inwoners en culturele organisaties, is verkoop van het pand bijna een doodzonde. Beiden partijen discussieerden over de vraag wat er moet gebeuren om het monument te behouden en de publieke functie in te vullen. 

En juist over dat laatste ging de grootste discussie vanwege de voorwaarde in het legaat van Jonkheer Steengracht die in 1912 het Ambachtshuis aan de gemeente naliet onder voorwaarde dat het 'tot nut van de inwoners zou worden gesteld'. Notaris Daniel Ohmann deed er onderzoek naar. 'Juridisch gezien is er geen beletsel aan deze voorwaarde, 'last' genoemd want er staat tegelijkertijd in het testament 'zo enigszins mogelijk' en dat geeft de gemeente juridisch armslag voor de verkoop.' Maar de notaris adviseerde wel een verkoop onder voorwaarden. 'Waarbij bijvoorbeeld de gemeente bij verkoop het recht krijgt om als eerste te bieden.


De culturele organisaties zoals onder andere de Voorschotense Kunstkring, zeggen dat er nog maar weinig ruimte voor cultuur overblijft nu niet alleen het Ambachts- en Baljuwhuis niet meer beschikbaar komt maar ook het Cultureel Centrum sluit, net als Het Kruispunt en de Moeder Godskerk. De organisaties pleiten voor verder onderzoek naar andere functies voor het Ambachts- en Baljuwhuis en het niet te verkopen. 'Gaat de cultuur in de uitverkoop?', werd er gevraagd. 

Andere functies
In een vlammende toespraak deed de voorzitter van Oud, Behoud, Groen en Leefbaar Voorschoten Helmi de Ruiter, de oproep het pand niet te verkopen. 'De vraag moet zijn: is er een noodzaak voor verkoop? Zo niet, dan eerst onderzoeken welke andere functies in het pand mogelijk zijn en wat dat gaat kosten. Dus niet snel een dorpsdialoog organiseren, hier moet goed over nagedacht worden. En is verkoop onvermijdelijk, dan eerst de voorwaarden formuleren en de verkoop transparant maken!'

Levendig centrum
De Ondernemersvereniging staat niet negatief tegenover de plannen voor een hotel. 'Je moet die voorwaarde van het testament wel in het huidige tijdsbeeld zien', zegt Fred Snelderwaard. 'Belangrijk is dat het pand behouden blijft en het kan een verrijking zijn van de Voorstraat.' Ook Paul Bruijnzeels, namens Stichting Vorstelijk Vrij, de Centrumondernemers Voorschoten en zelf horeca-ondernemer in de Voorstraat,  is positief. 'Wij zijn gebaat bij een levendig centrum. Die publieke functie in het Ambachts- en Baljuwhuis wordt nu niet zo vervuld dat het een bijdrage levert. Er lijkt ook weinig behoefte aan te zijn, gezien de bezetting. Als het hotel loopt en een bezetting heeft van 75%, en dat is niet veel, gaat het om 20 mensen per dag maar het is wel extra werkgelegenheid en de toeristenbelasting levert de gemeente zo'n 18.000,- op.'

Oud-wethouder Jan van Leeuwen, in de jaren 80 betrokken bij de verbouw van het pand, is het daarmee eens. 'Na de verbouwing moest het een vergaderruimte voor de gemeente zijn. Dat heeft maar 10 jaar geduurd en daarna werd er weer vergaderd in het gemeentehuis. Waar is dan behoefte aan die publieke functie? En waarom hebben al die verenigingen de afgelopen jaren geen gebruik gemaakt van de ruimtes in het AB-huis? Er moet nu eens een besluit worden genomen over het pand. 

En dat erkende Jos Kriek. 'Buiten de VKK en de Lions is er niemand die gebruik maakt van de beschikbare ruimtes.' Hij legde de plannen van architect Michel Labordus voor. Op de begane grond blijft alles hetzelfde en de grote zaal op de eerste verdieping blijft ook beschikbaar voor openbare functies. Daar worden drie hotelkamers gerealiseerd. Alleen de zolder wordt flink verbouwd voor de overige 9 kamers. 

Duurzaam
Het pand moet dringend worden opgeknapt en voldoen aan de wettelijke regels rondom duurzaamheid. De eerste schattingen zijn dat het de gemeente, als eigenaar, tussen de 3 à 4 ton gaat kosten. Geld dat de gemeente niet heeft. Door de verkoop van het AB-huis zou de gemeente juist meer financiële ruimte krijgen voor andere projecten. Voor wethouder Marcel Cramwinckel staat het geld niet voorop. 'We moeten zorgen voor een goed beheer van het pand in de toekomst. Daarvoor hoef je als gemeente geen eigenaar te zijn.'

Jane Koopstra wees op de mogelijkheden voor subsidie. 'Berbice is toch ook voor miljoenen opgeknapt uit potjes van de Provincie en andere organisaties. En dat allemaal is gerealiseerd door vrijwilligers met verstand van zaken.'

Mocht er tot verkoop besloten worden, dan is er nog een lange weg te gaan. Dat legde Onno Helleman, hoofd afdeling erfgoed en ruimte van het erfgoedhuis Zuid-Holland uit. 'Eigenlijk gaat het hier om twee rijksmonumenten, het Ambachtshuis en het Baljuwhuis. De eigenaar moet aan strakke regels voldoen voor een verbouwing. Zo moet er eerst advies worden gevraagd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed die ook tijdens de renovatie meekijkt.' En, werd er nog uit de zaal aangegeven: 'het pand moet wel tegen een marktconforme prijs worden verkocht!'


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten