<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto:

Alliantie Burgers Voorschoten overhandigt jaarrapport aan wnd burgemeester Aptroot

  Politiek

Vandaag hebben vertegenwoordigers van de Alliantie Burgers Voorschoten (ABV) hun jaarrapport ‘Katalysator voor beleid en bestuur’ overhandigd aan waarnemend burgemeester Charlie Aptroot.

Begin 2019 is de Alliantie Burgers Voorschoten opgericht door een aantal maatschappelijk betrokken Voorschotenaren. De doelstelling Is om de belangen van burgers en burgerparticipatie te bevorderen onder meer door de kwaliteit van lokaal en bestuur te verhogen. Noodzakelijk vinden de leden van de ABV, want, zoals in het rapport staat vermeld, uit het onderzoek naar de bestuurskracht van Voorschoten in 2016 en 2018 bleek dat slechts 1 op de 5 inwoners van Voorschoten zich gehoord voelt door de gemeente en van mening is nauwelijks ruimte te krijgen voor eigen initiatieven en ideeën, dit leverde destijds een rapportcijfer 2+ op.

Rob Engelenburg die namens de Alliantie het rapport heeft samengesteld, licht toe: ‘wij zijn onafhankelijk en willen niet alleen kritiek op beleid of voorgenomen beleid geven, maar vanuit onze ervaring en expertise ook alternatieven aandragen’.

De leden van de Alliantie Burgers Voorschoten hebben zich verdiept in de volgende thema’s

Bouwen en Wonen, Burgerparticipatie, Regiegroep Wonen, Oprichting Huurders Belangen Vereniging Voorschoten (HBVV), Zorgen om 5G uitrol, Hoogspanningsmasten. In het jaarrapport dat te lezen staat op www.alliantie-burgers-voorschoten.nl worden deze thema’s toegelicht en uitgediept.

“De ABV heeft op basis van (politieke) onafhankelijk, vrijwillige en onbetaalde inzet en deskundigheid gestreefd naar een constructieve open inhoudelijke dialoog op basis van feiten met de gemeente. Helaas moet geconstateerd worden dat de basisvoorwaarden hiervoor namelijk: vertrouwen en ruimte geven, een open mind en samenwerking, vanaf begin proces, hier zeer te wensen overliet van de zijde van het bevoegd gezag. Structurele veranderingen binnen het gemeente apparaat zijn noodzakelijk om constructieve burgerparticipatie een kans van slagen te geven”, zo besluit de ABV het rapport.

Lid worden van de Alliantie Burgers Voorschoten staat open voor alle Voorschotenaren, de website van de Alliantie Burgers Voorschoten zijn de meest relevante publicaties, nieuws-uitingen en columns weergegeven. Zie: https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/.

Burgemeester Aptroot: ‘Het is goed om te zien dat inwoners zich actief inzetten om de burgerparticipatie in Voorschoten naar een hoger niveau te tillen. Wanneer meer mensen ernaar kijken, krijg je betere besluiten. Ik neem de input van de ABV dan ook graag ter harte bij als we straks aan de slag gaan met de Taskforce Burgerparticipatie.’

Binnenkort wordt, onder leiding van de burgemeester, een taskforce opgericht. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Nota Burgerparticipatie gevraagd om deze taskforce. De Taskforce Burgerparticipatie zal bestaan uit bestuurders, ambtenaren en inwoners. Gezamenlijk gaan zij bekijken hoe burgerparticipatie het best vorm kan krijgen. De taskforce gaat daarvoor een aantal pilots opzetten voor uiteenlopende onderwerpen. Welke dat zijn, wordt met de taskforce bepaald.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten