Afbeelding
Foto: VSK

Denk mee over speelruimte in Voorschoten

Algemeen Regio nieuws

De gemeente Voorschoten stelt een nieuw beleidsplan op voor spelen en bewegen in de openbare ruimte. Om aan te sluiten op de wensen van de inwoners, wil de gemeente de Voorschotense kinderen en volwassenen op verschillende manieren betrekken bij het proces. 

Start proces
Dit proces wordt gestart met het uitbrengen van een online vragenlijst. De gemeente wil hiermee inzicht krijgen in hoe kinderen nu spelen en hoe inwoners in de openbare ruimte van Voorschoten bewegen. De vragenlijst bevat ook vragen over wat inwoners vinden van de plekken waar ze nu spelen en bewegen, en hoe ze denken dat deze plekken er in de toekomst beter uit kunnen zien. De online vragenlijst is vooral bedoeld om inwoners hun wensen te laten aangeven op het gebied van spelen en bewegen.

Invullen online vragenlijst
De online vragenlijst is gericht aan alle inwoners van Voorschoten en aan eenieder die gebruik maakt van de speel- en sportplekken. Het is voor volwassenen mogelijk om de vragenlijst vaker in te vullen, bijvoorbeeld als ze van henzelf en voor hun (klein)kind wensen willen achterlaten. De lijst mag ook gedeeld worden met andere kinderen, vrienden en buren.

De online vragenlijst is in te vullen via de volgende link: SpelenenbewegeninVoorschoten

Reacties kunnen worden achtergelaten tot 28 november 2022. Daarna sluit de vragenlijst en worden de antwoorden meegenomen in de uitwerking van het beleidsplan en de daaropvolgende uitvoering.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over het beleidsplan of over het invullen van de vragenlijst, kunt u een e-mail sturen naar Groen@voorschoten.nl. Meer informatie over het plan is te vinden via voorschoten.nl/denk-mee-over-de-speelruimte-in-voorschoten.

Afbeelding

Nieuws overzicht

Afbeelding
Dit weekend gaat de zomertijd in 4 uur geleden
Afbeelding
22 Nieuwe Voorschoten 5 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe bomen in het Berkhoutpark 12 uur geleden
Afbeelding
Feyenoord komt naar Voorschoten! 23 mrt., 10:29
Afbeelding
Laurentiusorgelconcert met 21-jarige Maarten Wilmink 22 mrt., 15:55