Burgerraadslid Ad de Graaf van de PvdA
Burgerraadslid Ad de Graaf van de PvdA Foto: PvdA Voorschoten

PvdA: Betaalbare woningen in Voorschoten

Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht PvdA) Bij de start van de onderhandelingen voor een nieuw college van B&W  pleitte de PvdA voor een daadkrachtig gemeentebestuur met betaalbare woningbouw als topprioriteit. Daarom zijn we blij dat in het coalitieprogramma staat dat het bouwen van ‘meer betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen’ één van de drie belangrijkste  doelstellingen is. Nu moet deze prioriteit worden omgezet in concrete acties. 

De afgelopen jaren zijn weinig (vooral dure) woningen opgeleverd. Voorschoten is onbetaalbaar geworden voor mensen met een laag of modaal inkomen. Vaak is gezegd dat de gemeente weinig invloed heeft op nieuwbouwprojecten, zeker als het gaat om projecten op grond die niet van de gemeente is. 

Maar dat is niet waar. Zo is in december 2020 een gemeentelijke regeling vastgesteld die bepaalt dat bij elk bouwproject 25% sociale huur moet zijn en 20% middenhuur (tot €1.000) of betaalbaarder koop tot €355.000. Deze regel geldt ook voor bouwprojecten op particuliere grond. Dit is een goede start, maar onvoldoende om de enorme achterstand aan betaalbare woningen weg te werken. 

Dat geldt niet alleen in Voorschoten. Daarom heeft het kabinet Rutte-4 vastgesteld dat 2/3 van de nieuwbouw betaalbaar moet zijn. Gelukkig belooft het nieuwe college ons in het coalitieakkoord “we bouwen in lijn met de aankomende richtlijnen uit Den Haag”. 

Binnenkort wordt in Voorschoten de eerste begroting van het college besproken. Hierin staan de plannen voor de komende jaren. Dit is het moment om de daad bij het woord te voegen. We mogen geen tijd verliezen om de voorwaarden te scheppen voor de prioriteit ‘Betaalbare woningen in Voorschoten’. 

De PvdA zal bij de begrotingsbehandeling daarom twee voorstellen doen. Het eerste voorstel luidt om de gemeentelijke regeling die nu bestaat (25% sociale huur, 20% middenhuur of goedkopere koop) voor 1 juli 2023 aan te passen. Daarbij moet worden aangesloten bij de doelstelling dat 2/3 van de nieuwbouw betaalbaar moet zijn. We moeten hier niet weer allerlei maanden mee wachten. 

In de tweede plaats moeten we de capaciteit bij de gemeente versterken op het gebied van de woningbouw. Dit is belangrijk voor een gemeentelijk beleid dat minder volgt en meer initiatieven neemt. Zonder voldoende capaciteit lukt dat niet.

“Het gaat om twee noodzakelijke voorwaarden. De gemeentelijke regels versterken de onderhandelingspositie met ontwikkelaars en corporaties. En zonder  voldoende capaciteit  en kwaliteit is actief gemeentelijk beleid gedoemd te mislukken”, aldus PvdA burgerraadslid Ad de Graaf

Alle partijen in Voorschoten vinden meer betaalbare woningen belangrijk. Begin november moet duidelijk worden of de gemeenteraad kiest voor actief gemeentelijk beleid.

Nieuws overzicht

Afbeelding
VKK-jubileumconcert De Vliegende Hollander 13 uur geleden
Oude Stationslaantje.
Geen flexwoningen maar permanente bouw Oude Stationslaantje 23 uur geleden
Afbeelding
Bloed, zweet en tranen bij oefening Corbulotunnel gisteren
Afbeelding
Grote oefening in Corbulotunnel 23 mei, 12:46
Afbeelding
Asfaltwerkzaamheden op diverse plekken in het dorp 23 mei, 12:37