Afbeelding

Zorgen om flexwoningen

Politiek Politiek Politiek

Eind september maakte de gemeente bekend onderzoek te gaan doen naar de bouw van 120 flexwoningen op vijf plaatsen in het dorp. De gemeenteraad spreekt er vanavond over maar in het dorp zijn er al flink van zorgen over de locaties. 

De vijf meest kansrijke locaties volgens de gemeente zijn de IJsbaan, gemeentewerf Rosenburg, het Geestwoningpad, het voormalige Fixit-terrein aan de Koninklijke Marinelaan en het Oude Stationslaantje. Samen met de woningbouwcorporaties wil de gemeente deze vijf locaties nader onderzoeken op financiële en technische haalbaarheid.

Op het Geestwoningpad in Boschgeest wil de gemeente 33 flexwoningen bouwen maar in een brief aan de gemeenteraad prostesteren de bewoners hiertegen omdat de bouw volgens hen het weinige groen in de buurt sterk zal verminderen. ‘De groene stroken aan de rand van de wijk zijn essentieel voor de kinderen om te spelen, te wandelen en de hond uit te laten.’ Ze vinden dat er zelfs meer groen moet komen. Ook vrezen ze parkeeroverlast. ‘De parkeerplaats bij het station is nu al overvol ondanks de uitbreiding.’

‘Natuurlijk begrijpen we de zorgen van sommige inwoners over de mogelijke locaties voor flexwoningen’, zegt wethouder Hans van der Elst (Voorschoten Lokaal). Het vinden van geschikte locaties in Voorschoten is geen gemakkelijke opgave. Maar het is wel een belangrijke opgave. Want Voorschoten is, net als andere gemeenten, verplicht om statushouders te huisvesten. En wij vinden het belangrijk om daarbij ook andere woningzoekenden in ons dorp een kans op een betaalbare huurwoning te bieden. Het is daarom noodzakelijk om snel extra sociale huurwoningen te realiseren. Met flexwoningen is dat mogelijk.’

Een artikel bij Omroep West onderstreept de woorden van de wethouder. Procentueel gezien heeft Voorschoten nog de grootste uitdaging van de regio om statushouders onder te brengen. Totaal moet de gemeente nog 54 statushouders onderbrengen. Flexwoningen zouden daar een oplossing voor zijn. 

‘We doorlopen een zorgvuldig en transparant afwegingsproces’, benadrukt Van der Elst. ‘Met een beknopte locatiestudie hebben we mogelijke locaties zo objectief mogelijk beoordeeld. Na besluitvorming in de gemeenteraad, zullen we de meest kansrijke locaties met een haalbaarheidsonderzoek in detail onderzoeken om te beoordelen of deze technisch en financieel haalbaar zijn. In het eerste kwartaal van 2024 wordt daar een besluit over genomen. Daarna zullen we omwonenden vragen om mee te denken over inrichting en inpassing van de dan geselecteerde locaties.’

Ook bij de raad zijn er zorgen. GroenLinks stelde vragen over het voorstel waarbij een deel van de Kinderboerderij bebouwd zou moeten worden. VVD maakt zich zorgen over de hoogspanningskabels op het traject en D66 vraagt zich af of bouwen dicht bij het spoor wel verstandig is.

De gemeenteraadsvergadering vanavond begint om 20.00 uur en is te volgen via voorschoten.nl/gemeenteraad


Nieuws overzicht

Afbeelding
Centrumondernemers onaangenaam verrast door huisvesting ambtenaren in centrum gisteren 13
André Ewijk heeft zijn Moments weer geopend. Genieten van heerlijk ijs!!
Moments is weer open! 2 mrt, 11:50 1
Afbeelding
Koudwatervrees 2 mrt, 10:00
Afbeelding
"BLIJSPEL" VERGETELHEID toneelgroep Voorschoten 1 mrt, 16:07
Op dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagochtend is de speelotheek in de bieb aan de Wijngaardenlaan open. Foto: Speelotheek
Statiegeldactie bij AH voor Speel-O-Theek Voorschoten 1 mrt, 12:00