Afbeelding

Dutch Lake Residence wil door, desnoods met oorspronkelijke plan 2005 (update met brief DLR aan gemeente LV)

Algemeen

Persbericht recreatiewoningen Vlietland

Ontwikkelaar Dutch Lake Residence informeert gemeenteraad Leidschendam – Voorburg over haar rechten en ambities in Vlietland Donderdag 19 januari j.l. verstuurde ontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) een brief aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Aanleiding: door de beoogde partiele wijziging van het reeds geldende bestemmingsplan, die een kwalitatief doel dient, is de ontwikkeling van recreatiewoningen in Vlietland veelvuldig onderwerp van gesprek in lokale media en politiek. Vragen en zorgen zijn volgens de ontwikkelaar begrijpelijk als een vertrouwd gebied verandert, maar de huidige onrust wordt veroorzaakt door veel eenzijdige en zelfs onjuiste informatie. Dit doet geen recht aan de feiten, de juridische kaders en rechten en de ambities van DLR voor een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam, groen en waterrijk, landschappelijk gebied waar de recreatiewoningen zullen komen. Door de stroom aan eenzijdige berichten is nauwelijks aandacht voor de kwalitatieve kansen en verbeteringen voor het gebied, en de enthousiaste reacties van vele lokale en regionale geïnteresseerden. Het gebied is reeds meer dan twee jaar geleden in ondererfpacht uitgegeven aan DLR voor meer dan 100 jaar en zij kan daar, binnen de kaders van de huidige bestemming en de erfpachtovereenkomst, direct over beschikken en 222 recreatiewoningen realiseren waaronder 120 meerlaagse appartementen. De ontwikkelaar sluit de brief af met de gevolgen van de ontstane situatie: onjuiste en eenzijdige informatie spelen een belangrijke rol in de beperkte voortgang in de besluitvorming over de bestemmingsplanwijziging, ondanks dat die uitsluitend een kwalitatief doel heeft voor het landschap, flora & fauna en niet in de laatste plaats vanuit het perspectief van de vele huidige gebruikers van recreatiegebied Vlietland. “Helaas zien wij ons hierdoor genoodzaakt de ontwikkeling van een plan met daarin 120 meerlaagse appartementen binnen de huidige vigerende bestemming uit 2005, in gang te zetten. Indien de beoogde wijziging in het eerste kwartaal van 2023 niet in zicht komt, besluiten wij het gebied definitief te ontwikkelen binnen het vigerende bestemmingsplan. Het is voor DLR niet mogelijk om langer te wachten met deze keuze.”

Brief DLR aan gemeente Leidschendam-Voorsburg

Nieuws overzicht

Afbeelding
Met een diploma op zak het nieuwe jaar in 43 minuten geleden
Afbeelding
Wethouders schrijven mee voor Write for Rights, Amnesty International briefschrijfactie 17 uur geleden
Afbeelding
Topdrukte op het kasteel 9 dec., 12:51
Afbeelding
Taxatiemiddag in Het Wapen van Voorschoten 9 dec., 12:49
Afbeelding
Indrukwekkende lichtjesavond op Rosenburgh 9 dec., 08:32 2