Bouwen op Vlietland blijft de gemoederen bezighouden
Bouwen op Vlietland blijft de gemoederen bezighouden Foto:

Burgerinitiatief reageert op brief Dutch Lake Residence

Algemeen Regio nieuws

Afgelopen week stuurde Dutch Lake Residence een brief aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg waar de organisatie aankondigde het oorspronkelijke plan van 120 gestapelde woningen (flats) in recreatiegebied Vlietland te overwegen, gezien de tegenstand die er is tegen de wijziging van het plan. Burgerinitiatief Vlietland strijdt tegen elke vorm van bouw, en reageert nu op deze brief. 

De vraag is niet of je Vlietland vol mág bouwen, maar of je het moet willen

Dutch Lake Residence stuurde de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg vorige week een brief. Ze constateren dat het vaststellen van het bestemmingsplan vertraging oploopt. Ze lijken het verzet tegen de plannen daarvan de schuld te geven. Dit is opmerkelijk want daar zit de vertraging niet in. Die zit namelijk in het verkrijgen van de benodigde ontheffingen en vergunningen én in de nieuw te maken stikstofberekeningen. En dat moet ook gebeuren voor het plan uit 2005. Daarnaast gaat de discussie niet alleen over het recht om te mogen bouwen. Maar of het in deze tijden van klimaat-, natuur-, woon- en stikstofcrisis het moreel juiste is om te doen. Daar zouden de bedrijven achter Dutch Lake Residence zich als maatschappelijk verantwoord ondernemende bedrijven óók druk over moeten maken.

Open brief
Dutch Lake Residence beschuldigt de tegenstanders van de plannen voor het vakantiepark van misleidende en onjuiste informatie. Dergelijke beschuldigingen vragen om een zorgvuldige reactie. Daarom schreven we een open brief waarin we nogmaals onze standpunten uiteenzetten.

Hieronder volgt een samenvatting.

1. Gebrek aan dialoog en participatie
Wij hebben als burgerinitiatief herhaaldelijk opgeroepen tot participatie en het betrekken van omwonenden bij de planvorming. In plaats van de dialoog aan te gaan en te zeggen dat participatie niet verplicht zou zijn in deze fase wordt gekozen voor een eenzijdige vorm van communicatie in de vorm van deze brief. We vinden de passieve houding van Dutch Lake Residence teleurstellend. Zeker bij een project waar omwonenden in zulke grote getalen hun weerstand hebben laten blijken.

2. Timing van de brief
De timing van de brief van Dutch Lake Residence is op z’n minst opvallend. Want deze volgt precies na de aankondiging van SP en PvdA om een second opinion uit te laten voeren ten aanzien van de raadsbrief van het college van B&W waarin gedreigd werd dat niet instemmen met het bestemmingsplan zou leiden tot een hoge schadeclaim van de exploitant en ontwikkelaar. Is de brief van Dutch Lake Residence een poging de raad verder onder druk te zetten het bestemmingsplan goed te keuren zonder er kritisch naar te kijken?

3. Mogen versus moeten
Wat betreft het recht van Dutch Lake Residence en Recreatiecentrum Vlietland BV om Vlietland vol te bouwen, is er ons inziens een groot verschil tussen mogen en moeten. Zelfs als alle benodigde vergunningen en ontheffingen straks binnen zijn en volbouwen mag, betekent het niet dat volbouwen ook moet. Want hoe je het ook wendt of keert: er is heel veel weerstand tegen het plan in de wijde regio, omdat om die vakantiewoningen te bouwen onder meer 50% van het huidige bos in Vlietland Noordoost moet worden gekapt en de leefbaarheid verslechtert doordat er minder groene ruimte beschikbaar zal zijn.

4. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
We vragen ons af wat de toon van de brief zegt over de wijze van zakendoen door Dutch Lake Residence en daarmee indirect VolkerWessels, een van de bedrijven achter Dutch Lake Residence? Is dit de manier waarop ze de kernwaarden integriteit en duurzaamheid in de praktijk brengen richting hun klanten en de maatschappij?

5. Al bijna 50 jaar verzet
Natuurlijk zullen er mensen zijn die een vakantiewoning of -flat willen kopen in Vlietland. Maar er zijn er veel meer die Vlietland graag groen willen zien. De plannen voor een vakantiepark dateren al van eind jaren 70. Maar het verzet tegen diezelfde plannen ook. Bijna 50 jaar continue en massale weerstand kun je niet blijven negeren.

6. Ontwikkelen van Vlietland
Niemand is tegen het ontwikkelen van Vlietland. Het burgerinitiatief al helemaal niet. We onderschrijven dat de natuurwaarden en de biodiversiteit van het gebied versterkt kunnen worden. We denken alleen dat daar betere manieren voor zijn dan het bouwen van ruim 200 vakantiewoningen. Want let wel: het bestemmingsplan uit 2005 en het huidige concept-bestemmingsplan staan toe dat de Rietpolderweg dwars door het enige aaneengesloten bos mag worden aangelegd en dat alle bomen die in de weg staan gekapt mogen worden. Alle mooie beloftes ten spijt.

7. Nu al bouwen kan niet
Tot slot is het opvallend dat Dutch Lake Residence aangeeft direct over het gebied te kunnen beschikken om er recreatiewoningen te realiseren op basis van het plan uit 2005. Dat er een vastgesteld bestemmingsplan uit 2005 ligt betwist niemand. Maar dat dat betekent dat er nu al gebouwd kan worden is onjuist. Dutch Lake Residence beschikt namelijk nog niet over alle benodigde ontheffingen en vergunningen, waar ook weer beroep tegen aangetekend kan worden. En er moet nog een nieuwe stikstofberekening plaatsvinden. Bij die berekening moeten de aanleg van de grondwallen en de aanpassingen aan de infrastructuur van Vlietland worden meegenomen. Al deze onderdelen zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Nieuws overzicht

Afbeelding
VKK-jubileumconcert De Vliegende Hollander 13 uur geleden
Oude Stationslaantje.
Geen flexwoningen maar permanente bouw Oude Stationslaantje 22 uur geleden
Afbeelding
Bloed, zweet en tranen bij oefening Corbulotunnel gisteren
Afbeelding
Grote oefening in Corbulotunnel 23 mei, 12:46
Afbeelding
Asfaltwerkzaamheden op diverse plekken in het dorp 23 mei, 12:37